Saken er ikke så enkel

Kirketomta, Østre Porsgrunn *** Local Caption *** x

Kirketomta, Østre Porsgrunn *** Local Caption *** x Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Komiteen for gjenoppbygging av Østre Porsgrunn kirke forteller at «de vil ha en kopi».

DEL

MeningerØstre Porsgrunn kirke brant helt ned til grunnen 11. april 2011. Siden denne dagen har menigheten målrettet arbeidet med å utrede og planlegge for å gjenreise en kirke på Kirkehaugen. Parallelt med dette har den selvoppnevnte Komiteen for gjenoppbygging av Østre Porsgrunn kirke arbeidet med alle midler mot sin målsetning: å rekonstruere kirken slik den var.

Det skal bygges en kirke for nærmere 100 millioner kroner. Vi må da også se på hva kirken skal brukes til og hvordan den skal fungere innvendig, og ikke bare bestemme oss for det utvendige og se bort fra resten.

Rekonstruksjoner: Katarina-kyrkan i Stockholm ble skadet i brann i 1990. Alle murene unntatt tårnet sto tilbake. Den ble rekonstruert. Steinkirken Frauenkirche i Dresden ble bombet av de allierte under krigen. Der var kor og alterparti bevart, resten var en ruinhaug. Byggematerialene av stein lå i ruinhaugen og kunne brukes på nytt. Kaiser-Wilhelm-Gedachtnis-Kirche i Berlin ble også bombet av de allierte i 1943. Der valgte man å reise en moderne glasskirke ved siden av ruinen. Den er blitt et valfartssted for turister. Østre Porsgrunn kirke var helt nedbrent. Innset kirke i Trøndelag er en av svært få kirker som er rekonstruert etter brann. Der uttrykte mange skuffelse over resultatet.

Størrelsen: Porsgrunn menighet har 10 500 medlemmer. Etter lovens krav skal kirkerommet da ha minst 500 sitteplasser. I Hønefoss søkte man om dispensasjon fra dette kravet. Det ble avslått begrunnet med at dette var hovedkirken i Hønefoss. Østre Porsgrunn kirke var godkjent for 400. Den hadde korsform. Etter dagens krav til at alle plasser i kirken skal ha god sikt og lyd til alterpartiet, er det faktisk tvil om den vil bli godkjent for selv de 400 uten at man f eks flytter alteret helt frem i korset.

Hva er en «rekonstruksjon»?: Det er fortsatt ikke tydelig for oss hvilken type rekonstruksjon komiteen forfekter. Noen snakker om rekonstruksjon tømmerstokk for tømmerstokk, mens andre snakker om tilpasninger. Komiteen har hatt god mulighet til å rekruttere en arkitekt som kunne deltatt i konkurransen og laget et kirkerom med 500 plasser og innpasset rom og funksjonsprogrammet som en tilpasset rekonstruksjon. Dette måtte skjedd innenfor arkitektkonkurransens rammer. Da kunne alle forslagene kunne blitt vurdert opp mot hverandre med sine styrker og svakheter.

Hva er best? Menigheten har gjennom en lang og trinnvis prosess vurdert behovet til menigheten og ulike måter å løse dette på. Man har sett på andre kirker, sett på arbeidet som menigheten har i dag, og vurdert behov for lokaler til trosopplæring og allsidig menighetsdrift videre fremover. Man har samvittighetsfullt fulgt alle spilleregler. I denne prosessen ble en rekonstruksjon vurdert, men avvist på grunn av størrelse og funksjonalitet (jfr konseptvalgsutredning, april 2014). Det har vært rikelig med muligheter for innspill. Menigheten sitt mål har hele tiden vært dette ene: å bygge en kirke som er den beste for byen og menigheten.

Omkamp: Komiteen for gjenreisning har kun et mål for øye: å bygge den gamle kirken, koste hva det koste vil. Krav om menighetsmøte og avstemning er et ledd i komiteen sine omkamper mot prosjektet for ny kirke. Det fremstår som typisk at dialogmøtet tirsdag 5.juni ble sitert i pressemelding fra komiteen FØR menighetsrådet, som er formell saksbehandler og innkaller, i det hele tatt hadde hatt sitt møte. Avstemningen på menighetsmøtet 28. juni kommer for sent. Det er ingen reelle alternativer å velge blant, fordi komiteen ikke har besvart hvordan en rekonstruksjon skal være, eller hvordan denne skal imøtekomme lovens krav.

Vi oppfordrer folk til å komme på menighetsmøtet 28. juni og vise sin støtte til prosjektet for ny kirke ved å stemme «Nei» til komiteens forslag.

Artikkeltags