Klokken 15.32 fikk nødetatene melding om en kollisjon mellom to kjøretøy på E18 på Lannerheia i Porsgrunn. Det ble først meldt at tre biler var involvert, men dette ble senere rettet til å gjelde to biler.

Hendelsesforløpet er så langt ikke kjent, men politiet på stedet melder at begge bilene står parkert på utsiden av veien. Ifølge politiet er det ikke alvorlige skader på noen av de involverte personene. Det skal også kun være mindre materielle skader.

Politiets operasjonsleder opplyser at saken løses ved at de involverte skriver skademelding.