Statsforvalteren i Vestfold og Telemark gjør det kjent.

Karbonrike areal

Webinarene beskrives som timelange og direktesendte seminarer på nettet for kommunene. De som deltar får presentert eksempler på klimaarbeid fra hele landet, og dette suppleres med informasjon fra eksperter og fagmiljø, loves det.

Det er laget en liste over de framtidig klimawebinarene:

8. mars: Kartlegging av karbonrike areal og økosystem

22. mars: Klimahensyn i planarbeidet til kommunen

26. april: Klimavennlige innkjøp i kommunene

10. mai: Gjenbruk av bygg, byggemateriale og inventar

24. mai: Klimatilpasning og utslippskutt, idrett og friluftsliv

Dette har allerede blitt arrangert:

8. februar: Klimavennlig drift og vedlikehold av veier

Innkjøpsmakt

Miljødirektoratet oppgir at klimakrav i offentlige anskaffelser blir ansett å være «et viktig virkemiddel i omstillingen til et lavutslippssamfunn».

Kommunene kan påvirke da de har stor innkjøpsmakt.

Det trekkes fram at i Viken har 46 av 51 kommuner laget en felleserklæring. Den etterspør fossilfri transport i forbindelse med avskaffelse av varer og tjenester.