Det var om ettermiddagen fredag 31. april i fjor at politiet måtte komme hjem til kvinnens mor i Skien. Den 31 år gamle kvinnen var rusa, og mora hennes fortalte til politiet at dattera hadde tatt GHB. Politiet fant ei flaske med cirka 2,85 desiliter GHB, som de beslagla. Da ble kvinnen sinna og sa til en kvinnelig politibetjent at hun var ferdig, om ikke de ga tilbake GHB-en.

Politiet ble bekymra for kvinnens helsetilstand, siden hun hadde tatt GHB, og derfor tok de henne med til legevakta for en sjekk. Der gjentok kvinnen truslene, og hun trua blant annet med at hun skulle sende en navngitt person etter politibetjenten.

Den 31 år gamle kvinnen møtte i Telemark tingrett 1. september, og hun tilsto både trusler mot offentlig tjenesteperson og narkotikabesittelse.

Fikk gode skussmål av vitne

I rettssaken kom det også fram at den 31 år gamle kvinnen er innlagt på en rusklinikk og har vært rusfri i to måneder. En ansatt derfra ga henne de beste skussmål, og dette vitnet mente at det ville være risikabelt for den positive utviklinga om kvinnen kommer i fengsel.

– Retten legger disse opplysningene til grunn, og viser også til at den tiltalte har holdt seg rusfri i to måneder, etter å ha hatt et rusproblem i drøyt to år. På bakgrunn av disse omstendighetene, finner retten grunnlag for å gjøre fengselsstraffen betinga, heter det i dommen fra dommerfullmektig Adrian Lillefjære i Telemark tingrett.

Kvinnen er dømt til 16 dagers betinga fengsel med to års prøvetid, og hun får inndratt 2,85 desiliter GHB.