Det fortalte vår statsråd Terje Lien Aasland som er olje- og energiminister.

Det var han ikke alene om å oppleve. Det var mange hadde funnet veien til Nome videregående skole, avdeling Søve, denne vakre mailørdagen.

Hvor mange er litt vanskelig å si, men det var virkelig folksomt.

– Rolf Nyhus sa alltid at det var 50 000 i Holmenkollen, så da må det vel være 5000 her, spøker rektor Arne Grave på Nome videregående skole. Han var kjempefornøyd med arrangementet.

Det var også ministeren.

– Det er flott å være her og se det sterke engasjementet, sa Lien Aasland som også påpekte hvor viktig matvareproduksjone er i disse usikre tider. Over halvparten av matvareforsyningene kommer fra det krigsherjede landet, og at det påvirker oss på en smertefull måte.

Lien Aasland åpnet arrangementet og stod også for den offisielle åpninga av det nye biogassanlegg på skolen. Det er et prosjekt som har vart i tre år, og endelig kunne det tas i bruk.

Dette vil både føre til reduserte utslipp og reduserte kostnader. Når husdyrgjødsel blir brukt i produksjon av biogass, reduseres lagringstida av gjødsla og utslipp av gasser reduseres. – Dette er kjempemoro og viktig at vi får et slikt anlegg for framtida her på Søve, sier ordfører Bjørg Tveito Lundefaret og Knut Helkås Dahl (Ap).

De gledet seg også over den store interessen for familiearrangementet med Barnas bondegård med ulike dyr og aktiviteter. I tillegg var det blant annet motorsagtevling, melkespannholding og tautrekking.