Gå til sidens hovedinnhold

Klar for garasjeband og den nye Mozart

SKIEN: – Hva gjør vi når vi ikke har felles sanger å synge lenger? Vi må legge til rette for at vi har et felles repertoar som alle kan, også i framtiden. Det krever satsing – og tydelig målrettet innsats.

Odin Adelsten Bohmann er i fyr og flamme inn mot møtet i utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet.

Det handler om: «Handlingsplan for musikk i Skien kommune», forberedelsene startet allerede opp i 2019.

Målet er at den endelige politiske behandlingen skal finne sted i løpet av høsten.

Forener

– Tenk så viktig sang og musikk er for et samhold. Det er sang og musikk som forener oss. Hva gjør vi når det er krise for eksempel? Jo, vi synger sammen, sier Aldelsten Bohmann.

Han framholder videre:

– Morgendagens kapital er kreativitet. Maskinene vil svare på stadig flere utfordringer. Da er det viktig at vi har kommuner som vet og jobber aktivt med å sikre mer musikk i alle faser.

Han viser til at vitenskapen beviser at musikken skaper samhold, vennskap og gjør elevene bedre i samtlige fag.

– Det er ingen tvil om viktigheten av å satse. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på arbeidet med denne handlingsplanen, det viser en kommune som er lengst fram i skoa på musikk.

Sysselsatte

Kommunedirektøren/rådmannen framholder at mål og tiltak i planene skal holde seg innenfor rammene til kulturavdelingen. «Det betyr i så fall at andre tiltak må reduseres».

Dato for politisk behandling i utvalget er oppgitt å bli 19.11.2021.

I et vedlegg til saken kommer det fram at av alle de som er sysselsatte i Telemark, jobber «i overkant av to prosent i kulturell eller kreativ næring» – i alle fall fram til 2019.

Det heter også:

«Musikkområdet er nest etter idretten, det klart største feltet i kultur-Skien når det kommer til deltakelse og aktivitet. Det er et bredt og sammensatt felt som omfatter mange musikksjangere og uttrykk».

Adelsten Bohmann gir uttrykk for at han håper at alle som har meninger uttaler seg.

– Målet må jo være at vi tilrettelegger både for det stimulerende garasjebandet og den nye Mozart – med den felles erkjennelsen at vi er en kommune som satser på musikk.