Det var for ganske nøyaktig ett år siden, natt til 27. januar i fjor, at den nå 37 år gamle kvinnen ble stanset av politiet da hun kjørte bil i Lundedalen ved Heistad skole i Porsgrunn. Hun ble mistenkt for ruskjøring og måtte avgi blodprøve, som viste at hun var påvirka av amfetamin og metamfetamin. Påvirkningsgraden tilsvarte over 0,5 i alkoholpromille.

Saken gikk nylig i Telemark tingrett, hvor hovedpersonen selv ikke dukka opp. Men dommerfullmektig Kamilla Gade beslutta at saken skulle gå som planlagt, uten den tiltalte til stede.

Tilsto i politiavhør

Aktor, politifullmektig Ingrid Sortedal Hogstad, leste opp et politiavhør av den 37 år gamle kvinnen, og i avhøret erkjente hun straffskyld for ruskjøring, men motsatte seg førerkortbeslag.

Det kom også fram i retten at kvinnen forklarte til politiet at hun hadde brukt narkotika i helga før hun ble stanset, det vil si noen få dager tidligere.

– I forbindelse med pågripelsen forklarte tiltalte at hun hadde inntatt rusmidlene helga før, altså den 22.- og 23. januar. Imidlertid heter det i sakkyndigrapporten at de aktuelle stoffene kun kan påvises i blodet i en-to dager, slik at tidspunktet for inntaket må ha vært 25.- og 26. januar 2022. Retten legger dette tidspunktet til grunn, heter det i dommen.

Slipper å sone i fengsel

Dommerfullmektig Kamilla Gade og meddommerne Vegard Holst Andreassen og Monika Dyvik Løksli har enstemmig dømt den 37 år gamle kvinnen til 16 dagers betinga fengsel, med ei prøvetid på to år. Kvinnen er også dømt til å betale en bot på 48 000 kroner, og hvis ikke boten betales, venter 15 dager i fengsel. Hun er fradømt førerretten for en periode på 12 måneder, og må ta full ny førerprøve for å få lappen tilbake. I tillegg må hun betale 1000 kroner i saksomkostninger.

Bøtenivået for ruskjøring regnes ut fra inntekt, og retten la seg på normalen, som er halvannen ganger brutto månedsinntekt.

Dommen var i tråd med aktors straffepåstand.