- Det var en spennende mulighet vi bare måtte gripe, uttaler daglig leder i Akeo, Petter Olsen og tilføyer:

- Vi er veldig glad for å kunne meddele at AKEO har kjøpt 50 prosent av aksjene i ENL Solutions AS. ENL er et nautisk logistikkselskap som har som mål å integrere blockchain, kunstig intelligens og maskinlæring og finansielle teknologiløsninger i deres eksisterende systemer som er operative innen shipping-bransjen.

Det var i 2019 at Endre Lekven startet ENL Solutions AS etter over 25 år innen rederibransjen. Lekven har primært jobbet innen internasjonal frakt, som ble bakgrunnen for å start et eget selskap for tre år siden. Målet den gang var å etablere en nettbasert plattform som samler data for shippinglinjer, havner og internasjonale organisasjoner, analysere og og tilrettelegge bruk av resultatene til å øke inntjening. Samtidig som at det skulle redusere påvirkning av miljøet.

- Pådriver

Nå som Akeo har kommet seg inn på eiersiden, ser selskapet for seg at de vil, med sin ekspertise på blant annet IT-teknologi innen blockchain og kunstig intelligens, være en pådriver til å gjøre ENL Solutions en plattform som har potensiale til å forandre hele roro-markedet. Det såkalte roro-markedet, består av at lasten kjøres om bord og i land enten for egen maskin eller med spesialtrucker.

- ENL Solutions visjon er å transformere dette markedet ved å kreere transparens og være en fasilitator forøkt inntjening for alle aktører. Akeo har kommet inn på eiersiden og vil med sin ekspertise på banebrytende IT-teknologi innen blockchain, kunstig intelligens og maskinlæring være en pådriver til å gjøre ENL Solutions en plattform som har potensiale til å forandre hele roro-markedet, sier Petter Olsen i Akeo og Endre Lekven i ENL Solutions og tilføyer:

- Dette markedet haren årlig omsetning på cirka 350 milliarder kroner, hvor vårt potensiale er opp til 250-500 millioner kroner årlig.

- God fremgang

Daglig leder i Akeo forteller at selskapet er i stor utvikling, til tross en tøff periode i første halvdel av 2020.

- Vi tror fremgangen skyldes at vi har vært modige og tatt mange sjanser på å være tidlig ute med å teste og ta i bruk ny teknologi. Vi har tilbudt tjenester til andre oppstartsbedrifter samtidig som vi har ønsket å inspirere de etablerte selskapene til å ta grep for å få bedre digitale systemer, avslutter Olsen.