Han er en del av programmet til Gjerpen menighet, Gjerpen Misjonskirke og Sneltvedt bedehus, som arrangerer «Fellesmøtene i Gjerpen 2022» i perioden 30. september til 2. oktober.

Eyvind Skeie stiller til salmekveld i Gjerpen kirke fredag, men det blir også ungdomsarrangement i misjonskirken samme aften, barnearrangement i Gjerpen kirke lørdag, konsert lørdag kveld og festgudstjeneste i Gjerpen kirke søndag.

«En stjerne skinner i natt»

– Jeg har vært mye i Telemark, spesielt i forbindelse med en bokutgivelse, og kjenner godt Harald Gullicksen som i mange år var organist i Skien kirke, forteller Skeie. Han har også familie i Telemark.

Skeie er kjent for mange i Norge og har blant annet vært med å skrive den populære sangen «En stjerne skinner i natt». I 2007 kom han ut med boka «316 salmer og sanger», hvor han sto for alle tekstene.

God stemning

– Jeg stiller med organist i Gjerpen kirke og synger salmene mine, gjerne sammen med de frammøtte, sier Skeie. – Det blir ofte god stemning, og jeg vil dessuten fortelle noen anekdoter som ikke er tungsindige, for å si det sånn. Jeg gleder meg til det.

– Hva skiller salmene du skriver fra de gamle klassikerne?

– De gamle salmene har mye «jeg og Gud» og ser ofte verden i et negativt lys, men jeg er mer opptatt av at det er Gud som har skapt verden og forsøker å inkludere de svake og utstøtte, lengsel er også et viktig ord for meg.

– Det er vesentlig, etter mitt syn, å være i kontakt med den tiden en lever i, og det vil jeg skal gjenspeile seg i salmene jeg skriver.

Alle velkomne

Bård Humlen-Elstrøm er med i arrangementskomiteen. Han opplyser at begivenheten normalt samler mye folk i nordre bydel og at han ser det som en stor verdi å stå sammen i fellesskap, styrke samarbeidet i Gjerpensgrenda og knytte nye bekjentskap. Han understreker:

– Dette skal være et arrangement med veldig lav terskel, der alle skal føle seg velkomne, enten om man er vant til å gå i kirken eller ikke.