Det uttaler Esther Buer (Fremskrittspartiet) som er medlem av lokalutvalget for Menstad-området, Ytre Gjerpen lokalutvalg. Hun og de andre der ble nylig orientert om planen; fagsjef ved helse og velferd i Skien kommune, Geir Gjelstad, deltok, og han bekrefter overfor TA:

– Når det gjelder eventuell flytting til Uthauen, så skal det lages en sak til politisk behandling, over nyttår.

Bemannet 24 timer i døgnet

– Det er positivt at folk som sliter psykisk kommer til et roligere og finere sted, sier Esther Buer.

– Noen naboer i området vil vel uro seg?

– Ja, flere fra det nærområdet har vært skeptiske. Men denne flyttingen skal ikke medføre problemer, slik jeg ser det. Den gamle Uthauen skole vil være bemannet 24 timer i døgnet. Dessuten er dette, ifølge fagsjefen, pasienter med moderate psykiske lidelser, ikke personer som sliter med rusavhengighet.

Buer legger til at hun synes det er bra at kommunen involverer bydelen ved å orientere i forkant som i denne saken.

Skal gi et større fagmiljø og bedre utnyttelse

På spørsmål om bakgrunnen for flyttingen viser fagsjef Gjelstad til en sak i utvalg for helse og omsorg fra 2020 som gikk på behovet for flytting av bofellesskapet Moflataveien.

Her står det:

Moflata bofellesskap trenger «mer egnede lokaliteter med livsløpsstandard og en samlokalisering med avklaringsplasser ...»

Grunner vil være å gi et større fagmiljø og en bedre utnyttelse av personalressursene, «samtidig som et bofellesskap flyttes vekk fra ordinære kommunale boliger».

Følge opp uønsket besøk

Moflata bofellesskap har omkring 10 plasser/leiligheter. Lokalitetene beskrives som uoversiktlige.

«Leietakere i resten av blokken har tilgang til deler av bofellesskapet uten at personalet har noen mulighet til å følge opp dette. Dette medfører at det oppstår uheldige hendelser og det er vanskelig å jobbe miljøterapeutisk og faglig med beboerne.»

Det heter at det oppstår uheldige hendelser og at det er sikkerhetsmessig «utfordring for de ansatte å følge opp beboere som har uønsket besøk».

I klartekst står det at målet er at beboerne skal oppleve trygghet «og ivaretatt med de forutsetningene de har for å kunne leve et selvstendig liv».

Aldrende og sviktende helse

Det skal altså ikke være livsløpsstandard på leilighetene, «og flere av beboerne er aldrende og har sviktende helse». Dermed er det en vurdering om det rette er å gå for nettopp en slik livsløpsstandard.

I en ny sak vil det bli lagt fram «en anbefaling på ny lokasjon og egnede lokaler».

Det heter også:

«Kommunalområdet har flere identifiserte ubalanser og det vil være behov for stramme prioriteringer innenfor de økonomiske rammene.»