Presentasjonen av de sju forslagene kommer som en avslutning av plan- og designkonkurransen som har gått på utforming av ny Østre Porsgrunn kirke.

Arkitektfirmaene som har deltatt er: Arkitektgruppen Lille Frøen AS, Link arkitekter AS, Lund + Slaato arkitekter, Reiulf Ramstad arkitekter, Stein Halvorsen arkitekter AS, Trodahl arkitekter/Sivilarkitekten Espen Surnevik - pluss Roz Bar Architects.

Hvilke av firmaene som har gjort hvilke arbeider holdes hemmelig.

Bildene og medfølgende skisser og tekst blir vist fram i kapellet, der utstillingen befinner seg - den åpnet i går og kan oppleves i cirka halvannen uke; det gis anledning til å uttale seg skriftlig om de innkomne forslagene.

– Vi har hatt vårt første jurymøte, vi skal ha fire i alt. De innkomne forslag viser et stor mangfold og en imponerende bredde som har tatt hensyn til menighetens behov og de eksisterende hus, sa Jostein Bjørndal, jurymedlem og en representant for Norske arkitekters landsforbund. – En kandidat til en ny kirke finner vi blant disse forslagene.

Bjørndal var klar på at den

nye Østre Porsgrunn kirke ville gi en annerledes funksjonsblanding enn en tradisjonell kirke. – Vi får et moderne samtidsuttrykk.

Kirkesjef Johannes Sørhaug opplyste at siste jurymøte var 18. juni og at en innstilling ville være klar 30. juni. Fellesrådet får da to valg: enten å slutte seg til innstillingen eller å avlyse det hele, i så fall må hele prosessen startes på nytt igjen.

– Men vil virkelig folk like noen av disse forslagene?

– Jeg kan aldri være helt sikker på det, men jeg har god tro på at vi får en løsning innbyggerne vil ha, sa kirkesjefen.

VENTET DETTE

– Dette var helt som forventet, kommenterte medlem av menigheten, Siren Johnsen.

Hun ønsker seg kirken gjenoppført.

– Jeg tror mange i Porsgrunn blir skuffet når de ser disse forslagene og heller vil ha den gamle kirken tilbake, får virkelig håpe de gir uttrykk for det.

Mannen som var sentral i å lete gjennom ruinene og redde gjenstander etter brannens herjing, Aasmund Beier-Fangen var også på plass:

– Denne prosessen har vært helt gal, og vi har fått det jeg trodde vi ville få. Hvor er det 8. forslaget - kirken slik den opprinnelig var? Vi får tro fellesrådet vil være sitt ansvar bevisst.