Gå til sidens hovedinnhold

- Kirkeplanen er grei den

PORSGRUNN: Kirkelig fellesråd ønsker seg en planendring for Østre Porsgrunn kirke. Fylkesmannen har ingen innvendinger.

Det siste går fram av et brev fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark til Porsgrunn kommune.

Det handler om: "Forslag til endring etter enklere prosess av 'Reguleringsplan for Østre Porsgrunn kirke med kirkegård m.m.' plan ID 377 til uttalelse".

Bakgrunnen er "at rekkefølgekrav ønskes justert og at krav til materialbruk for kirkebygget ønskes fjernet".

Nasjonale interesser

Fylkesmannen opplyser om at det ikke blir innsigelse. Det skyldes vurderingen: Planen er ikke i strid med nasjonale eller vesentlige regionale interesser.

Konklusjonen er enkel: "Vi har derfor ingen merknader til endringsforslaget."

Reagerer negativt

Det er kommet innspill til forslaget, et er fra Knut Kallhovde i "Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke".

Han peker på at en forutsetning for byggetillatelsen var "at kirken skulle bekles med hvit liggende trepanel (f.eks. vestlandkledning e.l)", og mener byggherren forsøker "å befri seg fra sitt eget kompromiss, hvilket ikke kan fortolkes på en annen måte enn at byggherren aldri hadde tenkt seg å oppfylle sin del av avtalen overfor Porsgrunn kommune."

Fremgangsmåten virker ikke hederlig, framholder Kallhovde.