Det er Espen Arnt Gundersen, og han har lest brevet fra Film & Kino som kom tidligere denne uka. Brevet er sendt kulturministeren med overskriften: "Mener dagens antallsbegrensninger er ødeleggende for kino-Norge".

Ansvarlig for brevet er administrerende direktør Guttorm Petterson.

Stå sammen

- Hva synes du om brevet fra Film & Kino?

- Det er viktig at vi står sammen som bransje om det vi føler er unødvendig sterke tiltak som ikke er forbundet med noen form for smitteutbrudd, svarer Gundersen. - Det er fortsatt ikke rapportert om noe smittespredning på kino noe sted i verden.

- Dagens krav om kun 50 rammer altså dere i Porsgrunn?

- Ja, i aller høyeste grad. Det er to faktorer: Lite besøk per forestilling. Og når vi får slike begrensninger blir filmene utsatt fra filmselskapene, de må jo sikre sin inntjening på filmen; de har jo allerede hatt alle utgiftene med produksjonen, så det gir oss lite film å vise.

200 per sal

- Hva mener du myndighetene bør gjøre?

- Det er jeg glad for at jeg ikke behøver å tenke på. Jeg mener de må følge retningslinjene de får fra Folkehelseinstituttet til enhver tid. Men jeg ser ingen grunn til at vi ikke kan som Petterson sier gå til: 200 per sal i annet hvert sete.

Lukke igjen

I brevet heter det blant annet:

- Landet er en vanskelig situasjon, og vi forstår at regjeringen må forsøke å ta noen grep, men blir begrensingen på 50 publikummere uansett salstørrelse stående, kan kinoene like gjerne lukke igjen. Dette er en uholdbar situasjon. Jeg er svært bekymret for økonomien til norske kino-selskaper.

- Inntil 200 i annet hvert sete burde gjeninnføres snarest.

Regningssvarende

Petterson peker dessuten på:

– Kinoene har allerede tatt en enorm belastning i forhold til Covid-19. Med dagens regelverk er det stor sannsynlighet for at enda flere populære filmtitler vil utsette sine premierer. Dårlig kinotilbud og mangelfullt innhold gir elendig billettsalg,

- Skal vi få hjulene i gang igjen, må det legges opp til at det faktisk regningssvarende å ha kinovisninger. Kinoene tar smittevern på alvor, nå trenger vi bare at regjeringen tillater flere i salene.

Avslutningsvis:

- I dag er det rundt 200 kinoer, 480 saler og cirka 82 000 seter i kino-Norge. I oktober og november 2021 solgte norske kinoer over en million billetter per måned. Da kinoene følger alle smittevernregler er den faktiske setekapasiteten i norske kinoer i dag bare så vidt over 20 000 – og ikke 82 000 seter, selv om setene er der.

Dette er det aktuelle nasjonale smittetiltaket som kom 13. desember i 2021:

"Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. (nytt)"