(Tønsberg Blad) – Det er ingen grunn til introdusere barn for spesialiserte idretter fra de er to år gamle. Små barn leker, de trener ikke, påpeker førsteamanuensis og forsker Kari Anne Jørgensen-Vittersø ved OsloMet.

Tilbud til små barn

Bakgrunnen for reaksjonen er nyheten om at den svenske kjeden Be Sporty nå rykker inn med treningstilbud for barn helt ned i to-årsalderen i Tønsberg-området.

– Vi jobber med å spre bevegelsesglede blant barn, uttalte Linda Ekern Olsen, daglig leder for Be Sportys norske virksomhet til Tønsbergs Blad nylig. (Lenger ned i saken svarer Be Sporty på kritikken)

Fotball, dans og turn

I uke 10 satser Linda & co. å starte opp tre kurs i Tønsberg. Dans og turn i gymnastikksalen på Træleborg skole, og fotball i gymnastikksalen på Presterød skole. Tilbudene er for barn i alderen to til åtte år og går over ti uker.

Be Sporty opplyser at over 1.000 barn deltok på kursene i fjor høst i flere bydeler i Oslo, i Asker og Bærum, på Nesodden, i Nordre Follo, på Lørenskog, i Rælingen og i Vestby. I vår utvider de tilbud til Drammen, Mjøndalen, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn og Skien i tillegg til Tønsberg.

Er kritiske

Men tilbudet møter nå kritiske røster. Jørgensen-Vittersø og tre andre kolleger skrev en kronikk i Tønsbergs Blad, hvor det blant annet sto følgende;

«Som forskere og undervisere i bevegelsesfag ved barnehagelærerutdanningen OsloMet Storbyuniversitetet, stiller vi oss kritiske til et tilbud som innebærer å frakte barn helt ned i 2-årsalderen til organiserte idrettsrettede aktiviteter etter at de kommer hjem fra en lang dag i barnehagen. Vi spør hvem et slikt tilbud er rettet mot? Foreldre eller barn? Ønsker foreldrene å fremme barns bevegelsesglede kan de gjøre det sammen med barna enten hjemme eller i nærmiljøet. Still spørsmål om det er to- og treåringenes ønske å delta i en ny organisert aktivitet etter barnehagen?»

Små barn trener ikke – de leker

Aktive barn

Jørgensen-Vittersø presiserer at de vil at små barn skal være i aktivitet, men på en annen måte enn det Be Sporty tilbyr.

– Det vi vet er at bevegelse og lek fremmer motorisk utvikling. Vi vet at de fleste små barn i dag tilbringer store deler av dagen i barnehagen. Så det er den viktigste arenaen for fremme lek og bevegelsesglede gjennom dagen. Det er fint med barn og bevegelse, men at det skjer i en helt annen kontekst enn spesialiserte og organiserte idrettsaktiviteter på ettermiddagen, sier hun.

– Bør være vesentlig eldre enn to år

Hun mener det er forskjell på barn og viktig å se det enkelte barnets behov. De bør være vesentlig eldre enn 2-år før de begynner med organisert idrett. Allidrett i regi av lokale idrettslag har gode tilbud for eldre barn, der står allsidighet og bevegelsesglede sentralt, poengterer hun.

– Forskning viser at det ikke er noen fordeler ved at barn introduseres for spesial idretter så tidlig. Selv om betaling ikke er et hovedpoeng i kronikken, er det også betenkelig at dette er et kostbart kommersielt betalingstilbud rettet mot små barn som ikke tar egne valg.

– Vi har samme mål og ønske

Martina Endegård, som er grunnlegger av Be Sporty, og som er utdannet grunnskole- og idrettslærer ved Gøteborgs universitet, ønsket å svare på kritikken via mail. Vi spurte blant annet følgende spørsmål: Hva tenker du om kritikken i leserinnlegget? Og hvorfor tilbyr dere trening til barn som er kun to år gamle?

– I utgangspunktet har vi på Be Sporty og skribentene av leserinnlegget samme mål og ønske – å styrke barns fysiske helse gjennom aktivitet og lek. Vi mener også, i likhet med skribentene, at barnehagen er en viktig del av dette arbeidet, men mange krefter i samfunnet kan bidra.

– Ikke trening

Endegård ser det også som svært viktig at foreldre og barn deltar sammen i lek, bevegelse og aktivitet.

– På denne måten skapes felles opplevelser, fantastiske øyeblikk og forbindelser, skriver hun.

Hun påpeker at de ikke på noen måte anser sine kurs som «trening».

– Alt vi gjør er basert på lek, lyst og glede. Å delta på timene våre med 2-åringen din er like opplagt som å besøke babysvømming, lekeland eller musikk og lek.

I Be Sporty er barnet og forelderen i fokus, forteller hun.

– Forelderen kjenner sitt barn og dets behov svært godt og kan dermed bestemme i hvilken form utvikling og aktivitet skal drives, skriver hun i sitt svar.