Seljord kunstforening viser i hele juli og siste halvdel av august vandreutstillingen «Fredrik Stabel og Dusteforbundet».

– Har det sneket seg inn en og annen seljording i Dusteforbundet? Ingen navn, men kanskje en karakter, en typisk seljordtype, spør Dag Feldborg, styreleder i Seljord kunstforening.

Man skal ikke gjøre meget før tiden faller lang

Fredrik Stabel

Han sier de som ønsker det kan legge igjen en lapp med navn i en egen forslagskasse på utstillingen.

Angrep med ironi og sarkasme

Feldborg sier Fredrik Stabells Dusteforbund ble utviklet som et absurd og satirisk debattforum i Dagbladet på 1950-tallet. På denne tiden satt Fredrik Stabel selv, paradoksalt nok, på god avstand fra det kulturelle og journalistiske miljø i hovedstaden.

– Stabel befant seg på et småbruk i Telemark og kunne herfra betrakte kulturdebatten i hovedstadspressen med ironisk distanse. På småbruket «Tussehaugen» i Seljord, med kone og to små døtre, fikk han etter hvert et annet perspektiv på hva som foregikk i det intellektuelle sjikt i Akersgata, sier Feldborg.

Det er mer mellom himmel og jord - enn de fleste andre steder

Fredrik Stabel

I arbeidet med Dusteforbundet hentet han inspirasjon fra den dagsaktuelle debatten i aviser og kringkasting, men gjennom sitt karakteristiske persongalleri trekker han også linjene tilbake til bohemgenerasjonen fra slutten av 1800-tallet og fram mot 1920- og 30-årenes «salongradikalere.» Personene i Dusteforbundet har trekk fra alle disse tidsepokene, og gjennom sin karaktertegning latterliggjør Fredrik Stabel deres selvhøytidelighet og ansvarsfraskrivelse. Stabel ble også kjent for sine mange sitater.

Man skal ikke gjøre meget før tiden faller lang

Fredrik Stabel

I hele utstillingsperioden kan du foreslå hvilken av Stabels tegninger eller sitater som best treffer eller personifiserer «seljordsånden» eller «seljordskarakteren».

«Darwin P. Erlandsen» var president i Dusteforbundet – og han har for eksempel samme etternavn som en daværende formann i Norsk Arbeidsgiverforening. Stabel vartet opp med mange ulike typer – satt opp med tittel/yrke – som gjerne var viktigere den gang enn i dag. De representerte alle typer i en samfunn – fra bondestudenter til intellektuelle oppkomlinger.

Mann og kvinne har en ting felles - motsatt kjønn

Fredrik Stabel