Det er Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som gjør oppmerksom på det.

En begrunnelse

Statsforvalteren tar et utgangspunkt i at mange elever har fått deler av sin opplæring digitalt hjemme, det spiller ingen rolle: «De ordinære reglene for fastsetting av standpunktkarakterer og klage på standpunktkarakterer» er de gyldige.

Det er slik at eleven eller foresatte kan klage på alle standpunktkarakterer. Før de klager kan de kreve en begrunnelse på karakteren.

Klagen må sendes innen 10 dager etter at vedkommende har blitt kjent med karakteren.

Forskrift

Skolen mottar klagen og sender den omgående videre til Statsforvalteren. Det å benytte et elektronisk skjema er å anbefale.

Statsforvalteren vurderer etter gjeldende forskrift. «Vi kan altså ikke overprøve faglærerens vurderinger, så lenge disse er forankret i formål for faget og kompetansemålene.»

Det blir blant annet vurdert om faglærer har vurdert ut fra kompetansemålene «og at standpunktkarakteren er satt på grunnlag av at eleven har vist kompetanse i faget på flere og varierte måter».