Kan gi verdifull hjelp

HJELPE: De frivillige, også innenfor enslighet og mental helse, kan hjelpe kommunene, heter det i et ferskt brev.

HJELPE: De frivillige, også innenfor enslighet og mental helse, kan hjelpe kommunene, heter det i et ferskt brev.

SKIEN: Frivillige organisasjoner kan gi verdifull bistand til kommuner og fylkeskommuner.

DEL

Det kommer fram i et ferskt brev sendt av Frivillighet Norge i samarbeid med KS.

Tiltak og bistand

Utgangspunktet er korona-krisen, og det påpekes i brevet at frivillige organisasjoner og kommuner arbeider fra hver sin side for å gi praktisk støtte og hjelp til de trengende.

Det er mer enn smittevern, heter det:

"Barn og unge, familier med vedvarende lav inntekt, enslige, eldre, studenter, folk med spesielle lidelser osv. kan ha behov for bistand. I regi av organisasjonene er det etablert flere gode tiltak, som krisetelefoner for sårbare grupper, digital leksehjelp, telefonvenner, turvenner, handlevenner og uteaktiviteter for barn, unge og eldre."

Praktiske tips

Åtte praktiske tips er laget til den enkelte kommune om samarbeid med frivillige organisasjoner. Blant disse er å starte med de organisasjoner kommunen allerede har et samarbeid med. Spesifiser hvilke type oppgaver kommunen har behov for å løse. Få på plass en "dialogstruktur" som baserer seg på tillit og er enkle.

Det er dessuten av betydning at den frivillige organisasjonen får vite om den kan få refundert sine utgifter ved behov.

Artikkeltags