Det uttaler styreleder i Gulset nærmiljøsenter, Lars Erik Finholt.

Han uttaler seg på bakgrunn av "Tilskudd 2020 frivilligsentraler og nærmiljøsentere". I rådmannens innstilling heter det at Gulset nærmiljøsenter skal ha 290 000 kroner. Solum nærmiljøsenter innstilles på 692 000 kroner, Klyve nærmiljøsenter - 820 000 kroner.

Er positiv likevel

- I sin innstilling har rådmannen valgt å overse søknaden vår om skape det ideelle bydelshus. Mange faktafeil er dessuten å finne i hans behandling, sier Finholt.

- Vi tror naturligvis at de folkevalgte er mer framsynte enn rådmannen, og at det kan sees på om det lar seg gjøre å øke beløpet fra 1,1 millioner kroner til 4,5. Da ville vi få en samskapning mellom frivilligheten og det offentlige, et bydelshus til beste for alle innbyggerne på Gulset.

Finner mange feil

- Hva er det som konkret er feil?

- Det forutsettes at vi skal bruke penger i 2020 som vi hadde i 2018, det vises til et anbefalt nivå på risikofond som ikke eksisterer, vårt risikofond burde vært større - ikke mindre, beregningen til saksbehandler forutsetter lønn langt under tariff og når vi har satt av penger til nye prosjekter - kan vi ikke få penger fra kommunen.

- Vi straffes faktisk for å drive ansvarlig, og det kreves at vi skal bruke opp "sparepengene" på lønn.

Mener det handler om lite penger

Finholt er klar på at om vedtaket på 290 000 kroner blir stående, betyr dette at kommunen ikke tar frivilligheten på alvor.

- Dette handler egentlig om svært lite penger og burde ikke være gjenstand for så mye energi som saksbehandler her bruker på å kutte. Vi tror imidlertid at politikerne vil rette opp det og gi oss de 1,1 millioner kroner vi trenger fra kommunen.

Rådmannen svarer

Rådmann Ole Magnus Stensrud forteller via en e-post at de er flinke på Gulset og får til mye, derfor innstiller han på at alle sentrene skal ha 1,8 årsverk.

Han tar også utgangspunkt i sentrenes bankbeholdning, og Gulset har langt mer enn de andre. Gulset har et risikofond, og skal ifølge rådmannen være alene om det. Etter hans syn sitter Gulset nærmiljøsenter igjen med 575 000 kroner og disse legges inn i finansieringen av årsverkene der. Dermed blir innstillingen på det kommunale tilskuddet 290 000 kroner, et statlig tilskudd på 427 000 kroner kommer i tillegg.