Driftsstarten av trafikkpakke 4, som omfatter flere linjer i Oslo-området, er utsatt ett år som følge av koronapandemien.

Det innebærer at konkurransen om trafikkpakke 5 utsettes med ett år for å sikre operatørene nok tid mellom pakke 4 og 5.

Trafikkpakke 5 omfatter regionaltogtilbudene Skien–Eidsvoll og Drammen–Lillehammer, samt lokaltogtilbudene på strekningene Porsgrunn–Notodden, Dal–Drammen, Kongsvinger–Asker og Kongsberg–Eidsvoll.

Trafikkstart blir i desember 2025. Konkurransegrunnlaget sendes ut i februar–april om to år.