Frivillig legevakt, ingen legevakt og fritt valg mellom å jobbe som selvstendig næringsdrivende lege med nullavtale, eller med fastlønnsavtale og bonus.

Det er nøkkelord fra stillingsannonsen Bamble kommune nå har ute. For øyeblikket søkes det etter to nye fastleger til kommunen. Enda flere hjemler vil lyses ut i årene som kommer hvilket betyr at hver lege vil få ansvar for færre pasienter.

I Bamble var det 13 fastlegehjemler da fastlegekrisen for alvor også traff kystkommunen. Om noen år skal antallet etter planen opp til 19, opplyser virksomhetsleder Vibeke Devik.

Om det bare blir nok søkere, da. Det er spor av ny optimisme etter at nye grep er tatt. Samtidig er virkeligheten at mange andre kommuner også gjør som Bamble, og at leger, nye og erfarne, har fått flere kommuner å shoppe i.

– Vi skulle gjerne hatt enda flere søkere, bekrefter Devik.

Søknadsfristen på stillingsannonsene som nå er ute, er 8. januar. Et knippe søknader har kommet.

Kommuneoverlege i Bamble, Anders Mølmen, understreker det han også. At det i høyeste grad er arbeidstakers marked og at kommunene overgår hverandre i å gjøre seg lekre. Over hele landet.

– Og kommunene blør naturlig nok på dette. Det er satt av en del penger i statsbudsjettet i neste år til gjennomgang av fastlegeordningen, men det gjenstår å se. Det er nok sånn at de ekstra kostnadene fortsatt må tas av kommunen en del år, sier Mølmen.

Tvunget

Kommunen har blitt tvunget til å handle og kan ikke lenger sitte å vente på at overordnede myndigheter gjør justeringer på fastlegeordningen. I Bamble gikk det så langt at mange fastleger sa opp i protest, men de returnerte da kommunen la nye tiltak på bordet.

Devik forteller at alle innbyggere i Bamble har et legetilbud i dag, takket være vikarleger, men ikke alle har en fastlege. Den nye planen for legetjenesten, og de nye tiltakene, skal forhåpentligvis gjøre noe med det.

– Men vi er ikke i mål ennå, sier Mølmen.

Han vil kunne si mer etter at søknadsfristen er gått ut, men om alt klaffer ser det for alvor ut til å være lys i tunnelen.

– Går alt som det skal, og med litt flaks, vil vi innen sommeren ha ha fylt opp alle de eksisterende listene. Altså at alle vil ha en fastlege. Men igjen, det er gitt at det går som vi håper med utlysningen som nå er ute, presiserer han.

Neste steg, sier Mølmen, er å gjøre det attraktivt å bli værende i kommunen.

– Vi har satt i gang akutte tiltak, og jobber nå videre med del to og det som er mer stabiliserende tiltak, sier Mølmen.

De to hjemlene som nå ligger ute er på henholdsvis Bamble legesenter og Langesund legesenter.

– En kan velge mellom privat næringsdrift med nullavtale eller fastlønnsavtale med bonus. Det er både mulighet å ta over etablerte lister og å skreddersy sin egen liste på helt nye hjemler. Vi tilbyr en spennende jobb med konkurransedyktige vilkår og gunstige betingelser. Her kan man jobbe som fastlege uten å måtte kjøpe seg inn, eller ha ansvar for drift av legesenteret, skriver kommunen i annonsen.

Ved å velge fastlønns-avtale gjelder følgende vilkår: Årslønn på kr. 875 000 (LIS 3) – 1 075 000 (spesialist) + 20 % av Helfo-oppgjør og egenandeler.