Det var søndag 31. juli i sommer at en innsatt i Telemark fengsel, Skien avdeling, ble angrepet av en innsatt med kokende olje. Fengselsbetjenten fikk brannskader i ansiktet, brystet, skuldrene og på ryggen. Angrepet skjedde på ei avdeling for særlig høy sikkerhet, og det skjedde under matlaging. 

Stortingsrepresentant og leder av Stortingets justiskomité, Per-Willy Amundsen (Frp), reagerte sterkt på hendelsen og sendte et skriftlig spørsmål om saken til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Spørsmålet fra Amundsen lød som følger: «Kan statsråden redegjøre for den svært alvorlige hendelsen der en ansatt ved Skien fengsel ble angrepet av en innsatt med kokende olje 31. juli, og kan hun svare på om kriminalomsorgen har gått så langt i å skulle ivareta såkalte rettigheter for farlige kriminelle at det kompromisses med sikkerheten?»

– Aktivisering og progresjon 

Nå har Emilie Enger Mehl besvart spørsmålet, og hun starter med å si at hun ser svært alvorlig på episoden. 

Videre skriver hun at straff skal gjennomføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, som ivaretar både ansattes og innsattes sikkerhet.

– Samtidig er det et mål i norsk straffegjennomføring at domfelte ikke faller tilbake til ny kriminalitet, men kommer i jobb eller utdanning etter gjennomført straff. Hensiktsmessig aktivisering og progresjon i straffegjennomføringa til den enkelte domfelte, er viktig for å redusere tilbakefall til ny kriminalitet. Hensynet til sikkerhet og hensynet til progresjon er en krevende balansegang, noe som blir ekstra synlig i fengselsavdelinger med særlig høyt sikkerhetsnivå, skriver Enger Mehl.