Jubler over at det ikke blir boliger i bymarka

PORSGRUNN: – Utbygging av disse områdene vil være i strid med den nasjonale jordvernpolitikken og med klima- og miljøpolitikken.