Flere jordbærselgere hadde ikke noe sted å gå på do

Av

Arbeidstilsynet har avdekket flere kritikkverdige forhold blant flere norske jordbærutsalg. Flere selgere mangler tilgang på toalett og rent vann.