23-åringen ga nylig uttrykk for sin frustrasjon til Skien kommune. Hans budskap er at sykkelfeltet ved nye Landsmannstorget rett og slett ikke er bra nok.

Han stiller særlig spørsmål rundt hvorfor det bare er sykkelfelt oppover, i nordgående retning, i Torggata. Pilene viser også klart og tydelig at det skal sykles i denne retningen.

– Det er det jeg undrer meg mest over. Det er vanskelig å forstå. Dersom man skal sykle motsatt vei, må man ta i bruk fortauet. Det er ikke optimalt, sier Nordeng.

– Dette er noe som egentlig bør være ganske enkelt å utbedre, legger han til.

En annen ting han har bitt seg merke i, er at sykkelfeltet stopper brått i krysset ved Hesselbergs gate.

– Det framstår merkelig. Sykkelfeltet går ikke videre til noen destinasjon, mener han.

– Farlige situasjoner

Gata er enveiskjørt for bilister, men i det Nordeng tester sykkelfeltet blir han forbikjørt av en buss i samme kjøreretning. Avstanden mellom bussen og syklisten er minimal.

– Det burde vært er skille mellom sykkelfeltet og veien. Jeg har ikke blitt kjørt ned, men det kan oppstå farlige situasjoner der.

Johannes Nordeng bor på Rising og jobber til daglig på ABB. Han sykler stort sett når han skal rundt i byen. Han er opptatt av at tilbudet skal være best mulig.

– Sykkelfeltet ved Fiskeslepet er et eksempel som er mye bedre enn Torggata. Der fungerer det bra. Byen har generelt blitt bedre for gående og syklende de siste årene, men jeg synes det er verdt å sette litt fokus på Torggata. Forhåpentligvis kan e-posten jeg sendte til kommunen, bidra til at de blir oppmerksomme.

TA fikk ikke svar på henvendelser til byutviklingssjef, Mette Gundersen, i Skien kommune i løpet av arbeidsdagen fredag.