Telemark Group kjøper TS Group

KJØPES OPP: Telemark Group kjøper opp TS Group. Fra venstre Rolf Hegna, Kai Gudmundsen, Rolf Løvsjø, Bjarne Moursund og Bjørnar Jakobsen.De tre førstnevnte var gründere av TS Group mens Moursund og Jakobsen har drevet fram Telemark Group.

KJØPES OPP: Telemark Group kjøper opp TS Group. Fra venstre Rolf Hegna, Kai Gudmundsen, Rolf Løvsjø, Bjarne Moursund og Bjørnar Jakobsen.De tre førstnevnte var gründere av TS Group mens Moursund og Jakobsen har drevet fram Telemark Group. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

SKIEN: Telemark group kjøper aksjemajoriteten i det lokalt forankrete oljeservice-selskapet TS Group.

DEL

TS Group leverer tjenester og ressurser innen drift og vedlikehold til olje- og gassindustrien og er en av de ledende på dette området i landet. Selskapet, som ble etablert i 2005 har opplevd en kraftig vekst og har en meget sterk posisjon på personellressurser for drift og vedlikehold til olje- og gassindustrien i Nordsjøen.

– Vi synes det er hyggelig å operere ut fra Telemark for å bida til lokal verdiskapning. For oss er dette en langsiktig industriell investering, understreker styreformann i Telemark Group Bjarne Moursund.

Han er kjent som en drivende kraft bak utviklingen av Bandak Group i Lunde.

TS GROUP

TS Group ble etablert av fire tidligere Norsk Hydro ansatte i forbindelse med omorganiseringen av Hydro.

Gruppen omfatter tre datterselskaper med hovedkontor i Porsgrunn og avdelingskontor i Molde.

TS Group har nærmere 200 egne ansatte med omfattende multidisiplin fagkompetanse og leier ut denne kompetanse til store internasjonale selskaper som Statoil, BP, Wintershall, Shell, det norske oljeselskap, Agility og Reinertsen. Dette samarbeidet er basert på langsiktige rammekontrakter.

– Vi har vært et oppkjøpscase i flere år men har valgt å vente. Det er ekstra hyggelig å kunne selge til lokale eiere, sier daglig leder for TS Group Rolf Hegna.

Gruppen omsatte i 2013 for 173 millioner kroner og fikk en såkalt ebitda (resultat før renter, skatter og avskrivninger) på 8 millioner kroner.

Kontantstrømmen er god og bokført egenkapital var ved utgangen av 2013 på 17,5 millioner kroner.

Hva aksjene gikk for ønsker både selger å kjøpe å holde tett til brystet. Rolf Hegna fortsetter som daglig leder i TS Group.

EIERSKAPET

TS Group har fram til i dag vært eid 63 prosent av Rolf Hegna, Rolf Løvsjø, Kai Gudmundsen og Bjørn Simonsen gjennom et felles holdingselskap-alle fra Grenland. De øvrige aksjene var eid av tre Molde-investorer.

Samtlige av eierne solgte seg pro rata ned i TS Group i forbindelse med oppkjøpet fra Telemark group.

EIER TELEMARK GROUP

Det er en fornøyd Bjarne Moursund i Telemark Group som sammen med seks andre investorer nå kjøper opp 63 prosent av aksjene TS Group gjennom et nyetablert holdingselskap.

De gamle eierne av TS Group vil ha gjenværende 37 prosent av aksjemassen. Telemark Group har hovedfokus på investeringer i selskaper i Telemark og ønsker primært vokse gjennom oppkjøp av bedrifter spesielt innenfor olje- og gass, helse og infrastruktur.

Telemark Group eies med 21,74 prosent hver av Bjarne Moursund, Bjørnar Jakobsen, Arnt Helge Hauglid. De tidligere Norsk Jernbanedrift eierne Ernst Terje Jacobsen og Per Liane sitter hver på 13,04 prosent mens Tom Høier Petersen og direktør ved Herøya næringspark Thor Oscar Bolstad hver kontrollerer 4,35 prosent.

– Vi skal vokse videre på drift og vedlikehold i olje- og gassektoren, lover Moursund. Telemark Group ønsker å være en utviklingspartner, bidra med finansiell styrke og bred kompetanse inn mot interessante bransjeområder. Telemark group har en aksjekapital på 19,3 millioner kroner. Kommittert kapital utgjør 23 millioner kroner.

Artikkeltags