Tatt med i Rec-suget

Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

SKIEN: Firmaet Ekro composites as og eierselskapet Ekro holding as er konkurs i dragsuget av problemene ved solenergibedriften Rec på Herøya.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Det var rett før påske at selskapets styre i de to selskapene gikk til skifteretten og begjærte oppbud. Driftsselskapet Ekro composites utviklet og produserte lettvekts, resirkulerbare paneler for bruk i transportsektoren og utviklingsarbeidet var kommet i sluttfasen da oppbudet var et faktum. Kreditorkravene er under en million kroner.

Disse utviklingsmidlene kom i stor grad fra de øvrige selskapene i konsernet. Da Rec sa opp avtalen medførte det at Ekro selskapene kom i en svært vanskelig økonomisk stilling, og det var ikke lenger midler som kunne benyttes til å få avsluttet utviklingsarbeidet. Ved konkursåpning var det seks ansatte i firmaet.

Problemene ved Rec forplantet seg gjennom flere ledd. Det eneste selskapet i Ekro-konsernet som tjente penger av betydning var Ekro servicepartner as som overførte konsernbidrag til de andre i konsernet. Da Rec sa opp avtalen med Ekro resirk as ble avtalen med Ekro servicepartner sagt opp. Også sistnevnte selskap er under konkursbehandling.

Aksjene i Ekro Produksjonspartner as og Ekro resirk as er solgt.

HOLDING KONKURS

Ekro holding as eide aksjer i de andre selskapene og levde på konsernbidrag. Årsaken til konkursen er Recs oppsigelse av avtalen med underliggende Ekro-selskaper.

Holdingselskapet satt med betydelige midler i form av aksjer og krav mot datterselskaper. Disse aksjene har nå knapt noen verdi, Bokført underbalanse ved utgangen av 2011 var 26,5 millioner kroner. Boets aktiva er omkring ti millioner kroner. Det er meldt krav på 11,2 millioner kroner og dividende blir neppe utbetalt. Bobehandlingen har ikke avdekket straffbare forhold.

Artikkeltags