Skriv gjerne din mening i kommentarfeltet under artikkelen.

SV vil røyke ut trygdesvindlere, men sier nei til forslaget fra arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) om aktivitetsplikt.

Frp-statsråden ønsker å skjerpe kravene til mottakere av trygd og sosialhjelp.

– Den viktigste jobben for å sikre bærekraften i fremtidens velferdssamfunn er å få flere i arbeid, sier Eriksson til NTB.

Det betyr blant annet å stille krav til aktivitet for dem som mottar trygd og sosialstøtte. Alt fra snømåking og søppelplukking til krav om å ta utdanning er nevnt. Eksport av trygd skal reduseres, for eksempel ved å justere ytelsen etter kostnadsnivået i landet der mottakeren er. Et utvalg som skal gå gjennom alle sider av Nav-systemet ble satt ned i vår, og til høsten starter en gjennomgang av samtlige trygdeytelser.

Undergraver systemet

SVs sosialpolitiske talsmann Johnny Ingebrigtsen deler ønsket om en tøffere linje overfor trygdesvindlere, men han avviser Erikssons oppskrift.

– Vi vet at det er noen som snylter. Det er noen som har helse og ressurser til å bidra med arbeid eller restarbeid – men som ikke gjør det. Dem må vi bare røyke ut. Svindlere undergraver velferdsordningene og respekten for systemet, sier Ingebrigtsen til NTB.

Men SV sier nei til aktivitetsplikt, fordi et slikt krav rammer skjevt.

– De som utnytter systemet må ikke forveksles med dem som strever og som vi skal ta vare på, sier Ingebrigtsen.

Yte og bidra

Eriksson mener at trygdeordningene er overmodne for modernisering.

– Utfordringen er at vi blir rundt 1 million flere innbyggere i Norge innen 2030. Det betyr blant annet at antall yrkesaktive bak hver pensjonist synker til 2,9 yrkesaktive. Det blir flere som ikke fullfører videregående skole, samtidig som konkurransen skjerpes om jobbene ufaglærte kan ta. Derfor sier jeg at vi må yte før vi kan nyte. Spørsmålet til våre barn må bli «Hva kan du bidra med?» i stedet for «Hva vil du bli når du blir stor?», sier Eriksson.

Han er også bekymret for at sosialhjelp går i arv, og beskriver det som en smitte.

– Få som er late

– Frykten for smitte, eller arvelighet, eller hva det nå er Frp er bekymret for, er overdrevet, mener Ingebrigtsen.

– Undersøkelser viser tvert om at det ikke er så veldig mange som er smittet. De fleste som er på avklaring og attføring, er på disse ordningene i kort tid. Det er ikke så mange som er late og som snylter, sier Ingebrigtsen.

Når det gjelder bekymringen for å eksport av trygdeytelser, har SV en egen oppskrift:

– Dette er knyttet til EØS-avtalen. Det enkleste er derfor å si opp hele avtalen, mener finnmarkingen som siden valget i fjor høst har møtt på Stortinget som varamedlem for Kirsti Bergstø i hennes fødselspermisjon. (ANB-NTB)