Skanska bygger terminalbygget

SPUNT: Spuntkassa som skal bygges ut fra kaia er ferdig og skal ny fylle med forurenset masse som er mudret opp både utenfor Havneterminalen og på Stoa.

SPUNT: Spuntkassa som skal bygges ut fra kaia er ferdig og skal ny fylle med forurenset masse som er mudret opp både utenfor Havneterminalen og på Stoa. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

LANGESUND: Mandag undertegnet Grenland havn kontrakten med Skanska Norge AS om riving av det gamle og bygging av et nytt terminalbygg til nesten 35 millioner kroner. Bygget og kaianlegget til 90 millioner kroner skal stå ferdig til 1. oktober.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Teknisk direktør i Grenland havn, Stein Ulrik Heines, sier til TA at avtalen med Skanska ble undertgnet i går etter at klagefristen på 10 dager for inngåelse av slike kontrakter ifølge avtale om offentlig anskaffelse, gikk ut. Rivingen av det gamle terminalbygget starter denne uka.

NESTERN 35 MILLIONER

Kontrakten med Skanska er den største enkeltavtalen i forbindelse med ombyggingen av Langesund Havneterminal. Heines opplyser at kontrakten er på nesten 35 millioner kroner. Skanska skal bygge selve terminalbygget og passasjertuben ut til skipet.

- Blir bygget ferdig til 1. oktober?

- Nå er det tatt forbehold om at noe innredning kanskje ikke er ferdig, men passasjerfasilitetene og lokalene til Tollvesenet skal være klart til Fjord Lines første anløp.

FORURENSET MASSE

Stein Ulrik Heines forteller videre at det arbeidet med kaia som Thor entreprenør AS fikk oppdraget med til 28 millioner kroner, er i rute.

- Den tette spuntkassa er ferdig. Nå skal den fylles med forurenset mudringsmasse fra Stoa og masse som er gravd opp utenfor kaia og lagt på land. Det er oppå denne kassa kjørelemmen skal monteres når alt er ferdig støpt.

Det skal fylle opp cirka 5000 kubikkmeter masse før støping av toppdekke på «klossen» som de nye skipene skal legge til med akterenden.

SVENSK KJØRELEM

Det er et svensk selskap som fikk avtalen om å levere kjørelemmen.

- Prisen for denne er seks millioner kroner, og lemmen blir produsert i Polen og fraktet hit.

- Klarere dere å holde budsjett for ombyggingen?

- Vi har en ramme på 90 millioner kroner. I tillegg til selve anleggskostnadene har vi engasjert Norconsult som leder prosjektet.

- I så store prosjekter er det alltid forventet tillegg underveis som vi må ta ta med. Det har vi gjort og vi skal holde oss innefor rammene vi har fått, sier Stein Ulrik Heines.

Artikkeltags