Det er stor frustrasjon blant de ansatte etter at de fikk den endelige beskjeden nå i kveld.

- Det var trist, men jeg har skjønt det lenge. Det ble for store tap, så alle er oppsagt fra 1.mai, sier Geir Berg. Han har vært i bedriften helt siden oppstarten i 2002. Han håper å komme inn under en ordning med lignende arbeid for de eldste ansatte.

KOMMENTAR: Grenland har klart det før - og vi skal klare det igjen

LES OGSÅ: - Kritisk til Giske

Under forrige styremøte ble det vedtatt å stanse produksjonen ved bedriftens anlegg i Glomfjord. Fabrikken på Herøya fikk samtidig en ny sjanse, men i dag bestemte styret at det er kroken på døra også for den siste fabrikken i Norge.

- HAR JOBBET NATT OG DAG

- Vi er selvsagt svært skuffet, på vegne av de ansatte, men også på vegne av solindustrisatsingen i Norge, sier hovedtillitsvalgt Hans Ødegard, i Industri Energi, REC på Herøya.

- De ansatte på Herøya har gjennomført store forbedringer og kostnadsreduksjoner som er i verdensklassen. Vår nye teknologi vil være fremtiden for solenergi, noe vi dessverre ikke får være med på her i Norge. Vi beklager på det sterkeste hva disse nedleggelsene får av konsekvenser for de berørte, ansatte og lokalsamfunnet, sier Hans Ødegård.

- Vi i Industri Energi Wafer Herøya har jobbet kontinuerlig nå i lang tid med å prøve å finne potensielle nye eiere uten å lykkes. Vi beklager på det sterkeste at våre styresmakter har vist så liten interesse for fremtidens energikilde og teknologi i Norge. Samtidig, via Oljefondet, har staten investert i kinesiske solselskaper, ikke i REC. Dette er norsk økonomipolitikk på sitt verste. Og er for oss komplett uforståelig, sier Hans Ødegård.

ALLE MISTER JOBBEN

På det meste ble det produsert ved fire linjer på Herøya, nå er det kun produksjon i en av linjene. I det siste har det jobbet i underkant av 200 ansatte på fabrikken, mens 170 er permittert. Til sammen blir rundt 500 ansatte direkte rammet hos REC og underleverandører.

Med forventninger om et fortsatt betydelig negativt driftsresultat har Renewable Energy Corporation ASA (REC) besluttet å stenge ned permanent gjenværende produksjon av multikrystallinske wafere på Herøya, skriver selskapet i en børsmelding.

VURDERER ALTERNATIV VIRKSOMHET

Produksjonen på anlegget med 650 MW kapasitet vil bli avviklet i løpet av andre kvartal i år. I parallell med avviklingen vil REC de neste månedene vurdere alternativ virksomhet ved anlegget.

- Solenergimarkedet har endret seg dramatisk de siste årene. Til tross for betydelig etterspørselsvekst, har overkapasitet lagt et betydelig press på waferprisene. Vår organisasjon på Herøya har jobbet meget hardt for å redusere kostnadene og forbedre produktkvaliteten, sier konsernsjef Ole Enger i REC.

- I løpet av de siste to årene har årlig kostnadsreduksjoner vært over 25 prosent, og dette på tross av at flere underleverandører ikke har vært konkurransedyktige. Med en meget krevende konkurranse, særlig fra Kina, og markedspriser som har falt til en tredjedel i løpet av ett år, har disse kostnadsreduksjonene dessverre ikke vært tilstrekkelig. Fortsatt betydelige tap var forventet fra fabrikken på Herøya. Vi har derfor ikke annet valg enn å avvikle vår wafer virksomhet i Norge, avslutter konsernsjefen.

ANSATTE STEMTE IMOT

Tre av fire ansatte representanter i REC styret, alle fra IndustriEnergi, stemte imot nedleggelsesbeslutningen. Onsdag morgen legger REC frem driftsresultatet for første kvartal.