HRL tjener ikke nok

Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

SKIEN: Telemarks største privateide entreprenørselskap HRL AS gikk på et par uheldige prosjekter i 2012, og måtte samtidig foreta opprydding i balansen. Konsernresultatet ble følgelig svakt.

DEL

Hrl entreprenør AS og søsterbedriftene som sammen utgjør HRL-konsernet har i dag kun operasjoner i Telemark etter i fjor å ha kvittet seg med et tomteområde i Vestfold. Konsernets omsetning var i 2012 på 516 millioner kroner som er en beskjeden nedgang fra året før.

Driftsresultatet for konsernet ble minus tre millioner kroner og resultat før skatt viste et underskudd på 6,4 millioner kroner. Det er selvsagt ikke tilfredsstillende for et konsern som har ambisjon om 2–2,5 prosent avkastning på omsetningen, eller rundt 12–15 millioner kroner målt mot dagens omsetningsvolum.

– Vi er selvsagt ikke fornøyde med resultatet, sier konsernsjef Bjørn Anker til TA.

SVAKE TALL

HRL AS er morselskapet som eier samtlige aksjer i døtrene HRL entreprenør AS, Midt Telemark entreprenør AS, HRL eiendom AS og HRL utvikling AS. I det operative hovedselskapet HRL entreprenør AS landet omsetningen på 340 millioner kroner og resultat før skattekostnad ble snaut en halv million kroner. Styret betegner resultatet som ikke tilfredsstillende.

I HRL utvikling AS, som leier inn gjennomføringskompetanse fra HRL AS ble omsetningen 18,9 millioner kroner og underskudd før skatt på 11,1 millioner kroner. I de tallene ligger nevnte nedskrivninger.

NEDSKRIVNINGER

Bjørn Anker sier selskapet måtte foreta en opprydding i balansen i 2012. Selskapet har solgt en eiendom i Larvik med tap samt nedskrevet en hyttetomt på Svanstul. Disse tomtene var aktivert for 19,5 millioner kroner i balansen men ble lempet ut for 9,9 millioner kroner mindre som da belaster regnskapet som nedskriving.

– Dersom vi justerer for disse engangseffektene får vi et konsernoverskudd på nesten fire millioner kroner som selvsagt heller ikke er bra nok målt mot omsetningen, sier Anker.

Han tilføyer at HRL-konsernet i 2012 videre gikk på et par tunge enkeltprosjekter i Skien som tynger HRL entreprenør AS. Den største gleden har vært Midt Telemark entreprenør hvor driften ifølge Anker er veldig god.

– Vi har en generelt bra underliggende drift og kontantstrøm og utsiktene for dette året er gode etter restruktureringene som er gjennomført. Ved inngangen til 2013 hadde vi dessuten en ordrereserve som tilsvarer ett års normal omsetning, forteller Anker.

– Vi forventer langt bedre resultat i år.Konsernsjefen sier det nå er tatt omfattende grep for å bedre inntjeningen. Det er gjennomført kostnadsbesparende tiltak og antallet årsverk er trimmet ned til omkring 2000. Med gode anslag for boligutviklingen og et fortsatt godt rentenivå forventes det god fart gjennom hele dette året.

De største pågående byggeprosjektene for HRL-konsernet er Klosterøya Vest, Kulturhuset i Porsgrunn, 110-sentralen i Skien og et nytt treningssenter.

EIERNE

Konsernet eies slik: Pål Lillefjære har 40 prosent av aksjene gjennom Havna utvikling AS, Jørn E Heidenreich-Riis 40 prosent via Heiden Invest AS mens Pål Lillefjære, Bjørn Anker. Tom E Heidenreich-Riis og Tom Jørgensen via sine investeringsselskaper har lik eierandel i BJTP AS som har 20 prosent i HRL AS. I konsernet lå ved utgangen av 2012 totalt 27 millioner kroner i bokført egenkapital og null avsetning til utbytte.

Tallenes tale

(Millioner kroner-2012)

HRL AS Omsetning 516,0 Driftsresultat -2,9 Resultat før skatt -6,3

HRL entreprenør AS Omsetning 340,0 Driftsresultat -0,2 Resultat før skatt 0,5

HRL utvikling AS Omsetning 18,9 Driftsresultat -9,8 Resultat før skatt -11.1

Midt Telemark entreprenør AS Omsetning 166,7 Driftsresultat 9,9 Resultat før skatt 10,0

HRL eiendom AS Omsetning 3,0 Driftsresultat 1,3 Resultat før skatt 0,8

Artikkeltags