Her skal kyr melke 500 000 liter

45 METER LANG:  John Lundsett er fjerde generasjon bonde på Petersborg gård. ? Det blir effektiv drift i fjøset, samtidig som dyrevelferd er godt ivaretatt, sier den økologiske melkeprodusenten.

45 METER LANG: John Lundsett er fjerde generasjon bonde på Petersborg gård. ? Det blir effektiv drift i fjøset, samtidig som dyrevelferd er godt ivaretatt, sier den økologiske melkeprodusenten. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

SKIEN: Et av fylkets største fjøs er under bygging på Petersborg gård, der John (32) og Heidi (33) Lundsett satser over 10 millioner kroner på melkeproduksjon. – Jeg sover ikke bare godt, men det er dette jeg vil, sier den ferske heltidsbonden.

DEL

John Lundsett er yngst av fire søsken. Siden han var liten, var det tydelig for alle i familien at John var den framtidige bonden. I januar overtok han Petersborg gård.

– Jeg er fersk gårdeier, men har deltatt i gårdsdrift så lenge jeg kan huske, sier Lundsett, som har foreldrene og farmor boende på samme tun.

– Jeg er ikke sikker på om dette fjøset er større enn andre i fylket, men det er nok ikke mange av denne størrelsen i Telemark, sier byggeieren. Fjøset skal tas i bruk i november. Da flytter 60 årskyr tilbake til Petersborg gård. Under byggingen bor kyrne hos gode kolleger av bonden.

  • Les også: 20 kyr i snitt

1500 KVM

– Det har vært en lang planlegging i forkant, men den formelle søkerprosessen startet for et år siden. Melkeproduksjonen skjer i samdrift med Tor Mustvedt. Jeg eier bygget, er ansvarlig for den daglige driften, betaler regningene og har gleden, forklarer Lundsett om fordelingen.

– Gleden er å se at produksjonen lykkes, legger han til. Gjeldsbyrden er stor. Sluttsummen for det moderne fjøset på 1500 kvadratmeter med melkerobot, er svimlende mange millioner.

– Det er over ti millioner, kan Lundsett bekrefte. Den konkrete summen er han litt tilbakeholden med. Sparebanken Telemark og Innovasjon Norge finansierer hver sin halvpart av lånesummen. Kvoten er doblet til 500 000 liter melk i året.

– Årsaken til satsingen, er at denne størrelsen er eneste muligheten for at melkeproduksjon kan lønne seg. Vi har regnet på ulike modeller med mindre kvote, men svaret blir uansett at vi må øke volumet. I det nye fjøset kan vi produsere mer melk enn den kvoten vi har i dag, men til slutt er det tilgang på areal for å produsere fôr som bestemmer hvor mange dyr vi kan ha. Til hver ku går det med mye grovfôr. I dag har jeg nok areal til å dyrke mengden jeg trenger selv, sier Lundsett.

32 TEIGER

– Det er ikke hva bonden ønsker eller vil produsere, som begrenser. Det handler om hva som er geografisk mulig i Norge og Telemark, legger han til. For å dyrke nok grass til kuene, må han rundt på 32 jorder i distriktet. Han dyrker rundt 570 mål med grass. Den første slåtten skal han ta om en uke. I løpet av sommeren høster han tre ganger på disse jordene.

– Det blir litt mer kjøring enn vi ønsker, sier bonden nøkternt. John Lundsett er byggmester. Han forklarer yrkesvalget med at han måtte gjøre noen annet mens han ventet på å bli bonde.

– Det er matproduksjon jeg hele tiden har ønsket. Jeg liker å få planter til å gro og dyrene til å yte. Som håndverker går jeg inn i byggingen av fjøset med så mye egeninnsats jeg kan. I fjøset blir det 145 båser. 70 av dem til voksne kuer og 75 til ungdyr. I den gamle låven lager vi en avdeling for kalver der de kan få et stabilt miljø. Jeg er også veldig fornøyd med en sone vi har laget bak melkeroboten, der kuer som trenger ekstra tilsyn eller ro kan oppholde seg. Jeg er opptatt av dyrevelferd og mener vi får til mange gode og effektive løsninger i det nye fjøset.

– Sover du godt?

– Jeg sover ikke bare godt. Det er vel naturlig. Å investere så mye er et sjumilssteg, men jeg er veldig takknemlig for muligheten og glad for alt foreldrene mine bidrar med av kompetanse og støtte, avslutter John Lundsett.

Artikkeltags