Flere unge uføre

Artikkelen er over 7 år gammel

Ved utgangen av 2012 var det 14 519 mottakere av uførepensjon i Telemark. Det er en økning på 2 prosent, sammenlignet med samme periode året før.

DEL

Ferske tall fra NAv viser at det er størst økning blant unge under 30 år. På landsbasis økte antall mottakere med 1 prosent i samme periode. 13,4 prosent av befolkningen i Telemark mottar uførepensjon, mot 9,5 prosent på landsbasis.

UNGE ØKER MEST

- Blant personer mellom 18-29 år mottar 559 uførepensjon ved utgangen av 4.kvartal, en økning på 14 prosent. Økningen var størst blant dem mellom 25-29 år, med 22 prosent. Kun i aldersgruppen 60-64 år har det vært en nedgang i antall trygdede.

Størst nedgang i Fyresdal

Blant kommunene er det store forskjeller i andel uføremottakere. Vinje har lavest andel med 8,9 prosent, mens Kragerø og Tinn har høyest andel, med 17,2 prosent. Hjartdal er den kommunen som har størst økning i antall uførepensjonister, mens Fyresdal hadde størst nedgang.

Artikkeltags