Byggesaksjefen støtter XXL-plan

STØTTER: Byggesaksjef Åse Otterdahl Møller mener at er forsvarlig å tillate sportsforretninger på Kjørbekk i Skien, selv om det strider mot den gjeldende byplanpolitikken.

STØTTER: Byggesaksjef Åse Otterdahl Møller mener at er forsvarlig å tillate sportsforretninger på Kjørbekk i Skien, selv om det strider mot den gjeldende byplanpolitikken.

Artikkelen er over 5 år gammel

SKIEN: Det er forsvarlig å tillate sportsforretninger på Kjørbekk i Skien, selv om det strider mot den gjeldende byplanpolitikken.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Det mener byggesaksjef Åse Otterdahl Møller.

Dermed drar den turbulente varehusdebatten på Kjørbekk i gang igjen for alvor. I forrige måned meldte TA om det nye framstøtet fra Alfa eiendom AS i Larvik, som nå eier 100 prosent av den tidligere bryggeri eiendommen Kjørbekkdalen 4.

FØRE VAR

Men før kommunen for n'te gang kaster inn verdifulle saksbehandler-ressurser, ønsker Møller et konkret svar på om det denne gangen er reelle, formelle muligheter før den politiske dragkampen starter.

På vegne av Skien kommune ber hun derfor Fylkesmannen på forhånd vurdere om kommunen kan fravike reguleringsbestemmelsene som til nå har stoppet de store sportskjedene.

Konkret dreier det seg om hvorvidt Kjørbekkdalen 4 AS kan få den dispensasjonen de søker om, for å slippe til XXL-kjeden.

I så fall starter selskapet en 15 000 kvadratmeter stor utbygging på den sentralt plasserte hjørneeiendommen ved fylkets travleste trafikknutepunkt.

ÅPNING?

- Kommunen har forsøkt å få til en etablering av denne type handelskonsept i sentrum i over ett år, uten å lykkes, skriver byggesaksjefen.

Hun opplyser at det i den gjeldende byplanpolitikken i Skien ligger en bestemmelse som sier at «storhandel som retter seg mot en mer regional kundegruppe, kan ligge nær hovedtransportomrader som riksvei 354 og E18 under forutsetning av at en beliggenhet i bysenteret er vurdert.»

- 1 forhold til dette mener vi at et handelskonsept med sportsutstyr som varegruppe kan forsvares å etableres på dette området, til tross for at dette ikke er innenfor varegruppeutvalget i regulerings- og kommunedelplanen, sier Møller.

KORSVEI

Hun påpeker dessuten at administrasjonen nå jobber med ny, overordnet plan for storhandel i hele kommunen. Og da utredes det om et er mulig å åpne for annen type handel enn det gjeldende planer tillater, spesielt i Kjørbekk-området.

- Det er mulig å vurdere Kjørbekk på tre måter. Enten hele Kjørbekk, Kjørbekkdalen opp til Larønningen, eller Kjørbekkdalen fram til Skogmo videregående skole. Den aktuelle tomta ligger inne i alle disse tre alternativene, heter det i brevet til de lokale, statlige myndighetene i Telemark.

Fylkesmannen kan stoppe etableringer som strider mot rikspolitiske føringer for by- og tettstedsutviklingen i Norge.

STØTTER: Byggesaksjef Åse Otterdahl Møller mener at er forsvarlig å tillate sportsforretninger på Kjørbekk i Skien, selv om det strider mot den gjeldende byplanpolitikken.

Artikkeltags