Åpnet butikken trass konkurs

Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

SKIEN: Bedriftseier Jan Kjell Andersen ved Telemiljø Idé og Design AS stengte ikke butikken da den gikk konkurs tidligere i uken og tok like godt og gjenåpnet to ganger etter at konkursen var et faktum.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Bobestyrer Bjørn Dyrland ved Advokatfirmaet Wexels reagerer meget sterkt på at Andersen trosser norsk lovgivning ved å begå en straffbar handling. På grunnlag av lønnskrav fra ansatte åpnet Nedre Telemark tingrett mandag 19. mars klokken ti konkurs i hans heleide firma Telemiljø Ide & Design AS på Bølevegen. Samlet gjeld er i størrelsesorden tre til fire millioner kroner med en halv million kroner i aktiva. Følgelig var selskapet insolvent. Selskapet har rapportert samlede tap (underskudd før skattekostnad) på omkring én million kroner over de tre årene 2008, 2009 og 2010. Senest forrige fredag ble det observert hektisk aktivitet ved forretningen.

GJORT KJENT

Jan Kjell Andersen ble gjort kjent med konkursåpningen, oppnevnelsen av Bjørn Dyrland til bobestyrer og at han fra mandag formiddag ikke lenger hadde råderett over boet. Samme formiddag forsøkte Dyrland forgjeves å komme i kontakt med han. Klokken 11 denne dagen dro bobestyreren ut til forretningen. Butikken var fortsatt åpen og en ansatt var til stede. Jan Kjell Andersen var ute i et annet ærend. Butikken ble stengt av bobestyreren og han fikk nøklene.

GJENÅPNET

Ved 15 tida samme dag kjørte Dyrland forbi butikken på vei til en annen avtale.

- Butikken var da gjenåpnet av Andersen. Varer var kjørt ut på utsiden av lokalene. Jeg beordret butikken umiddelbart stengt og vi gjorde avtale om å møtes på mitt kontor dagen etter, tirsdag 20. mars på klokken 10.30. På grunn av alle varene som stod ute fikk Kjell Andersen beskjed om å ta med nøklene til vårt møte dagen etter, sier Dyrland. Han gjorde innehaveren oppmerksom på at det nå var straffbart å holde åpent.

ÅPENT IGJEN

Tirsdag klokken 10.40 fikk Bjørn Dyrland en telefon hvor han ble informert om at Telemiljø igjen holdt åpent og at det var observert kunder som kom og gikk. Bobestyreren dro da straks til butikken. Dørene stod åpne og Jan Kjell Andersen var i butikken. Hans forklaring var at han trodde vi skulle møtes i butikken.

- Så vidt meg bekjent har Andersen ikke vært personlig konkurs men han har hatt ledende roller i flere andre selskap hvor det er blitt åpnet konkurs. Han er således vel kjent med plikten om å kontakte bobestyrer som forbudet mot å disponere over boets eiendeler, sier Dyrland.

GRUNNLAG FOR KONKURS

Konkursbegjæringen mot Telemark Idé og Design AS ble fremmet av Fellesforbundet, avdeling Telemark på vegne av to litauiske arbeidere som hadde et lønnskrav hver på omkring 45 000 kroner, eksklusive feriepenger. For ett år siden stod de frem i TA og hevdet bare å ha mottatt to lønnsslipper i løpet av sine to år i firmaet. Den gang uttalte Andersen til avisen at han blant annet lånte 70 000 kroner fra en lottogevinst til selskapet for å betale deres januarlønn.

- Vi var nødt til å ta lønnskravet helt frem til tingretten, forteller organisasjonsarbeider Rune Tønnessen ved Fellesforbundet. Tvisten ble først forsøkt løst i Forliksrådet, men etter to sykemeldinger fra Jan Kjell Andersen ble det krevd stedfortreder for det tredje møtet. Ingen stedfortreder møtte opp og Forliksrådet avsa uteblivelsesdom.

TA har forsøkt å oppnå kontakt med Jan Kjell Andersen. Det er lagt igjen melding på mobil om at «nummeret er midlertidig stengt etter abonnentens anmodning».

TVANGSOPPLØST

Jan Kjell Andersen var dessuten styremedlem i Ide Bad & VVS AS i Skien som ble etablert for to år siden. Det er ikke registrert noen omsetning i bedriften. Revisor fratrådte i september 2011 og selskapet ble tvangsoppløst tidligere denne måneden. Styreleder var Knut Georg Kåsin Pølse Nilsen. Eierforholdene er ukjent.

Ifølge offentlige registre kontrollerer Jan Kjell Andersen videre 48 prosent av aksjene i M&M Eiendoms Invest AS som eier Grandgården i Skien.

Artikkeltags