24. april publiserte TA en artikkel om at det over tid hadde brygget seg opp til uenigheter mellom jegere i Bø-skogene – og at det gikk mot skilsmisse. Beskjeden de fikk av kommunen var at fristen for å søke om slikt var 1. april.

Verken Bjørn Erik Haugland, formann i Sandstul jaktlag, eller Halvor Eika, leder av Bø sør storvald, ønsket å kommentere konflikten da avisen skrev om den.

Bjørn Erik Haugland bekreftet likevel ovenfor TA at Sandstul jaktlag vil levere en ny skilsmissesøknad innen 1. april 2023.

Nå etterlyser utbryterne flere svar.

Bakgrunnen

Krangelen handler om at Sandstul jaktlag – som er en del av Bø sør storvald – ønsker seg vekk fra storvaldet og få tildelt egne dyr. Sandstul jaktlag har base i Uvdalsheia – vest for Bø. Sandstul jaktlag opplyste i varselet om utmelding at det «over en lengre periode har Sandstul jaktlag vært til dels svært uenig med forvaltingen av elgjakta i Bø sør storvald». Sandstul jaktlag anførte at Bø sør storvald har etablert en praksis der jaktlagene i storvaldet over tid ikke har blitt tildelt dyr i henhold til gjeldende forskrift for viltforvaltning i Midt- Telemark kommune.

– Slik vi forstår det foregår dette ved at kommunen tildeler Bø sør storvald et antall dyr som er i henhold til forskrift, men at storvaldet holder igjen dyr slik at jaktlagene i praksis ikke får tildelt det antallet dyr som forskriften tilsier. Etter det vi kjenner til er kommunen ved viltforvaltningen godt kjent med denne praksisen, het det i søknaden.

Sandstul jaktlag mener at dette strider mot forskriften og dens intensjon, og ikke ivaretar en bærekraftig ressursforvaltning av elgstammen i område Bø sør opp mot vedtak gjort av Midt-Telemark kommune. Sandstul jaktlag mener situasjonen i elgstammen på ingen måte reflekteres i avskytningsplanen til Bø sør storvald og opplyser at jaktlaget ved alle anledninger har stemt imot den slik den foreligger.

Spillerom

Nå har Bjørn Erik Haugland, formann i Sandstul jaktlag, sendt en ny henvendelse til Midt-Telemark kommune.

– Sandstul jaktlag anser Bø sør storvald sin vedtatte avskytningsplan for elg i perioden 2021 til 2023 til å avvike svært mye fra de føringer som er vedtatt av kommunen. Minsteareal per fellingstillatelse elg er 4000 mål, et nivå som blant annet. underbygges av rapport utarbeidet av Faun på vegne av Midt-Telemark kommune.

– Sandstul jaktlag ber derfor kommunen om å klargjøre hvilket spillerom hvert enkelt vald har når det gjelder fastsettelse av bestandsplan, og om kommunen mener at Bø sør storvald sin forvaltningsplan for nevnte periode er i henhold til kommunens føringer, skriver han.