– Jeg visste ikke engang at jeg gjorde noe galt

SELJORD: Det er strenge regler for hva man kan gjøre av fysiske inngrep i et våtmarksområde. Arne Hagen fikk tillatelse til å tilbakeføre en båtplass, men Fylkesmannen mener han gikk for langt. Etter en befaring ble partene enige om flere punkter som må gjennomføres.