Det uttaler John Lundsett, korn- og melkeprodusent, på gården noen kilometer fra Skien sentrum.

Han kommer med uttalelsen rett i forkant av jordbruksoppgjøret som startet med at bøndene overleverer sitt krav til staten onsdag i neste uke.

Masse arbeid for å holde driften i gang

– For noen år tilbake måtte det store investeringer til her på gården. Det er jo ikke holdbart når disse, og følgelig driften, trues av en formidabel prisøkning på blant annet gjødsel, diesel, strøm og fôr, sier Lundsett.

Han forteller at han jobber 50 til 70 timer hver uke for å holde driften i gang.

Handler også om helse

– Jeg har mine tvil om at de som styrer forstår hvor alvorlig situasjonen i landbruket har blitt, derfor er det viktig å si fra. I det kommende oppgjøret må tingene rettes opp slik at vi matprodusenter for levelige forhold.

Lundsett peker på at dette ikke bare går på kroner og øre.

– Norsk landbruk bruker lite sprøytemidler og antibiotika sammenlignet med andre, derfor er matproduksjonen her til lands sunnere – og følgelig slår det ut på folkehelsa.

Et annet aspekt som Lundsett vektlegger er at de styrende må ta inn over seg at melk og kjøtt blir produsert over hele landet, en må ikke bare se på sentrum.

– Men det ikke lett for den vanlige innbyggere å forstå hvordan landbruket fungerer?

– Nei, det er mange kompliserende faktorer som ulike støtteordninger. Men mange av oss er under et sterkt press for tida, og det må de som bestemmer ta inn over seg.

Galopperende og ute av kontroll

– Det er dramatisk, mange bønder er i ferd med å gi opp. Det er en fare for matproduksjonen i Norge, for kostnadene er galopperende og ute av kontroll, er budskapet til Aslak Snarteland, leder av Vestfold og Telemark Bondelag.

Han viser til ny tall fra Budsjettnemnda for jordbruket. De forteller at inntektene faller kraftig i 2022. Det skyldes en ekstrem kostnadsvekst i 2021. Nesten alle produksjoner har inntektsfall, og inntektene går ned med nærmere 60 000 kroner i gjennomsnitt per årsverk om en ser på forutsatt utvikling i fjorårets jordbruksoppgjør.

– Det er ikke vanskelig å trekke en konklusjon basert på dette: Årets jordbruksoppgjør må gi oss bønder et kraftig inntektsløft, konkluderer Snarteland.

Sentral datoer i oppgjøret

Norges Bondelag har laget en oversikt over viktige datoer for jordbruksoppgjøret 2022:

27. april Jordbrukets krav overleveres Landbruks- og matdepartementet (LMD)

4. mai: LMD legger fram statens tilbud

16. mai: Siste frist for å avslutte forhandlingene