Det handler om «Kulturprisen 2022» og «Næringsprisen 2022». Forslag sendes skriftlig med begrunnelse til kommunen.

I begge tilfeller er fristen satt til 15. oktober.

Skal gi inspirasjon

Når det gjelder kulturprisen er den ment å gi inspirasjon til de som gjør en betydelig innsats i kulturlivet i Siljan. Også organisasjoner kan motta den.

Utvalg for samfunn står sentralt i avgjørelsen om hvem som fortjener prisen.

Blant de som har fått prisen tidligere er kunstner Bjørn Richter, skolemusikken og sanitetsforeningen.

Positiv utvikling

Kriteriene for å få næringsprisen er det å skape eller sikre arbeidsplasser i kommunen, positiv utvikling for en virksomhet og sørge for at kommunen har næringsmarkert seg.

Både personer og virksomheter kan få prisen, basert på arbeid i ett år eller et lengre tidspunkt.

Blant de som har mottatt prisen tidligere er Grenland skisenter, Bernt Johannessen og Allum transport AS.

Det heter at næringsprisen vil ble delt ut i Siljan sentrum i forbindelse med julegrantenningen.