Informasjonen kommer fram i et helt ferskt brev fra Statsforvalteren/Fylkesmannen i Vestfold og Telemark til en privatperson på Stathelle.

Det går på en tillatelse etter forurensningsloven.

Gjøres i løpet av våren

Konkret gjelder det de nevnte 130 kubikk "ren sprengstein i sjø på et areal". Stedet er ved Strandgata på Stathelle.

En privatperson fikk tillatelse i 2017 til utfylling. Den hadde opprinnelig to års varighet, som ble forlenget i fjor til 3. februar i år. I en telefonsamtale med Fylkesmannen/Statsforvalteren har vedkommende lovet å utføre utfyllingen våren 2021.

Andre rettslige forhold

Konklusjonen blir da:

"Etter vår vurdering er det ikke nye forhold knyttet til de miljømessige konsekvensene av tiltaket og Statsforvalteren har derfor besluttet at tillatelsens gyldighet kan forlenges til 01.02.22. Alle øvrige vilkår i tillatelsen opprettholdes."

Men selv om tillatelsen er gitt, gjøres det oppmerksom på at tiltakshaver selv må avklare mulige privatrettslige forhold "og sørge for at tiltaket ikke kommer i strid med annen offentlig lovgivning, for eksempel havne- og farvannsloven og bygningsloven".