Det var utvalget for klima, miljø og byutvikling som møttes i rådhuset tirsdag ettermiddag.

Debatten gikk på nye boliger i Lundedalen i Skien: "Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22 - sluttbehandling".

Det står om 27 boenheter, fordelt på tre bygningskropper, med ulike høyder - opptil 16,4 meter. "Dette er 5,3 meter høyere enn sentrumsplanens høydebegrensning."

Kjempebygg og skolevei

Åse Gro Bakke i SV tok opp en rekke av punktene hun har pekt på tidligere i denne saken, det handler blant annet om inngang til tomt, skolevei til ungene og byggehøyder.

- Å bygge 5,3 meter høyere enn sentrumsplanen gjør jo at innbyggerne i området vil møte et kjempebygg, sa Bakke, som fikk støtte av Rødt.

I takt med seg selv

Hun gikk kraftig motstand av Jørn Inge Næss i Fremskrittspartiet som var godt fornøyd med prosjektet, og han pekte isteden på at det var sentrumsplanen som var problemet. - Vi må være i takt med oss selv, uttalte han.

En rekke av de andre politikerne lot seg engasjere, og det ene forslaget etter det andre ble kastet fram, noe som skapte utfordringer under avstemmingen.

Sprayet i vei

I tillegg kastet en representant seg over antibac-flaska i en akutt korona-bekymring da han observerte at kollegene ikke sprayet talerstolen etter innleggene. - Dette vil jeg ha bort, var utsagnet. Og dermed ble talerstol og mikrofon utsatt for en grundig oppvask.

Bakke ble nedstemt på høydene, men hun og posisjonen fikk drevet igjennom at utbygger må forholde seg til egen tomt ved etablering av kjørevei.

Fremskrittspartiet fikk dessuten inn en anmodning om revisjon av sentrumsplanens høydebestemmelser, pluss en sak om grønnstruktur.

Rådhusplass til 11 millioner

I starten av møtet ble det informert om rådhusplassen og et eventuelt grøntområde der.

Det kom fram at skulle en gjennomført et forslag fra 2013, ville prisen i dag ende på 11 millioner kroner - og en måtte se på universell utforming, tilpasning Torggata og overvannshåndtering.

Bypakkemidler, belønningsmidler og byvekstavtale kunne også inngå.

Prosess for Ibsenbiblioteket ble tatt til orientering, og brannvesenet fikk sitt ønske oppfylt om oppgradering av øvingsområde.