Det handler om en konferanse på Kohn Centre and Marble Hall i Royal Society. Regiongeologen Dahlgren stiller med foredraget "REE mineralization in the Fen Carbonatite Complex, Telemark, Norway - A world-class exploration target for the Hi-Tech and "Green-shift" industry?". Det skjer onsdag.

Utgangspunktet for foredraget er en geologisk faglig rapport, og den legges ut på nettsidene til Telemark fylkeskommune samme dag.

Royal Society i London er et vitenskapssamfunn som ble grunnlagt i 1660.

Europa og Kina

- Det er klart at det er stor ære å få holde et foredrag i Royal Society, det er et av høydepunktene i min karriere, ingen tvil om det, sier Sven Dahlgren, opprinnelig fra Skien.

- Jeg vil snakket om metaller som er viktige i det grønne skiftet, og som befinner seg i Fensfeltet på Ulefoss. I denne omgang handler det ikke om jakt etter penger, men å finne potensielle industripartnere. Faktisk kan prosjektet, om det utvikles skikkelig, gjøre Europa uavhengig av Kina på dette feltet.

Representanter fra norsk industri vil være blant tilhørererne, pluss representanter fra universiteter og høyskoler. Profilerte britiske journalister vil sannsynligvis også få med seg foredraget.

Dahlgren vil gå på scenen klokka 15.15 lokal tid onsdag. Han får anledning til å holde det gående i 20 minutter.

Foredraget til Dahlgren inngår i arrangementet "Critical raw materials and our green future". Det er organisert av Camborne School of Mines, University of Exeter.

15 ulike metaller

Det er snakk om 15 ulike metaller på Fensfeltet, og slike mineraler er vesentlige for produksjon av blant annet elbilmotorer, vindmøller, datamaskiner og mobiltelefoner. Tidligere er det gjort prøveboring, og verdien har vært anslått til 500 milliarder kroner, slik TA skrev i februar i år. Da het det også at en rekke kommersielle selskaper hadde kontaktet Telemark fylkeskommune og var interessert i å overta rettighetene fylkeskommunen har. Investeringsbeløp: Én til tre milliarder kroner.

Et selskap i bildet skal være REE Minerals AS. En rekke dokumenter i saken skal være unntatt offentlighet.

Dahlgren peker på at Fensfeltet er helt unikt og har sitt utspring i en kalksteinsvulkan for 580 millioner år siden.