Disse vil bli søppelsjef

14 personer har søkt stillingen som daglig leder for det interkommunale renovasjonsselskapet Irmat, med hovedadministrasjon og deponi på Notodden.