Miljøkatastrofen han snakker om er fiskebestandene som har kollapset i Oslofjorden og havområdene i nærheten. Thomas Thomassen er én av flere Krf-veteraner som har satt seg inn i fiskedøden, og nå ønsker å løfte den politisk.

– Flere fiskearter er nesten forsvunnet fra Oslofjorden og fisken er i ferd med å bli borte fra havområder som Skagerak, Østersjøen og Kattegat. Det meldes om at kysttorsken er i tilbakegang på Vestlandet også. Vi mener dette er et kjempeviktig miljøspørsmål, men den er ikke blitt noen stor fanesak for noen av de politiske partiene, sier Thomassen.

90 kom sist gang

Han sitter i et Krf-oppnevnt utvalg som har jobbet med fiskedøden i Skagerrak og Oslofjorden. Thomassen er lege og yrkesmedisiner, mens andre i utvalget har bakgrunn som fiskere og biologer.

De har lest forskingsrapporter og satt seg inn i fakta om livet i Skagerak og fjordene innafor. Nå har de forberedt en rekke spørsmål som skal drøftes på det åpne møtet på onsdag.

Der kommer det til å være et panel av fagfolk, og Thomassen håper på stort frammøte av beboere langs Telemark- og Vestfold-kysten. Fiskeriministeren ble også invitert til møtet, men har svart nei.

– Vi arrangerte et liknende møte for to og et halvt år siden, og da møtte det opp 90 personer, forteller han.

Thomassen og de andre i utvalget har også et mål om å løfte fiskekrisen som politisk sak.

– Vi ønsker å få det inn i programmet til KrF. Noen kan jo innvende at KrF er et lite parti på Stortinget nå, men jeg tror det er mulig å få flere partier til å engasjere seg for denne saken, sier han.

Industrielt fiske

Utvalget vil stille en rekke spørsmål til panelet på Langesund Bad tirsdag: Er overfiske i Nordsjøen eller de lokale reketrålerne en årsak til at fisken blir borte? Er støy fra båter en grunn? Er selen en årsak? Er fritidsfiske en årsak? Kan det skyldes forurensning?

Thomassen mener det behøves mye mer kunnskap, men tror at særlig to årsaker er av stor betydning: Nitrogenholdige utslipp i Oslofjorden og industrielt fiske.

– Kanskje må yrkesfiskerne fiske mindre eller på en annen måte, og da bør samfunnet kompensere dem for det, sier han.

Utvalget hans konkluderer med at fiskeslag som utsettes for industrielt fiske er i kraftig tilbakegang: «Offisielle rapporter og observasjoner fra fiskere viser at torsk, lyr, hvitting, sei er sterkt redusert og nesten borte. Leppefiskene skal ikke være påvirket. Stimfisker som makrell er ikke påvirket,» skriver de.

Videre konstaterer de at det er observert store mengder småsei og småtorsk i Langesundsfjorden og Kragerøfjorden de siste tre årene, men Thomassen frykter at de blir fanget når de blir så store at de vandrer ut i Skagerrak, og at altfor få kommer tilbake for å gyte.

Vil ha forbud mot å fiske torsk fra Telemark til Sverige