Det går fram av en prosjektplan som er sendt Vestfold og Telemark fylkeskommune. Prosjektansvarlig er Jorunn Sem Fure i Telemark museum, prosjektleder er Karolina Szawica samme sted.

I finansieringsplanen går det fram at det tiltenkte beløp fra fylkeskommunen er på 100 000 kroner, museets egenandel utgjør det samme.

Håndverkstradisjoner

I prosjektplanen heter det at Telemark museum de to siste årene har jobbet mye med å etablere et internasjonalt samarbeidsnettverk med tilhørende prosjekter. Det handler om keramikk- og porselensproduksjon, design og historie knyttet til håndverkstradisjoner.

I tillegg heter det: "Den generelle interessen for og kunnskapen om porselen som materiale for design, kunst og som en helt vesentlig del av folk er synkende". Et poeng blir derfor å aktivisere unge.

Et prosjektmål er "å bli blant de største og ledende keramiske sentere i Skandinavia".

En vurdering skal foretas, og den skal være gjennomført innen slutten av dette året.

Mulig fallgruver

Konkret heter det at en søker midler for å utvikle planen - og en skal bygge opp og utvikle et internasjonalt samarbeid.

Blant oppgavene på dette tidspunktet er å gjøre seg kjent med mulige fallgruver, sette opp gjennomførbare mål og kommunikasjonsplan internt.