Interessen steg da prisen ble satt ned med en million

Interessen for en eiendom på Furuholmen steg betraktelig da prisen ble satt ned med en million kroner.