(Kragerø Blad Vestmar)

Skolenes framtid i Kragerø kommune engasjerer mange, også oss foreldre til skolebarn i Sannidal.

Selv om vi har forståelse for kommunens nåværende økonomiske situasjon, så har vi veldig lite forståelse for sammenslåing eller rettere nedleggelse av skoler i kommunen. For et godt skoletilbud og skolemiljø er et trekkplaster for barnefamilier, uansett om foreldrene jobber i eller utenfor distriktet.

Nå gjelder det for kommunens politikere å kjenne sin besøkelsestid. Velger de å legge ned velfungerende skoler med lokal tilhørighet og godt skolemiljø som foreslått av administrasjonen, velger de også bort en framtid for kommunen, for da forsvinner grunnlaget for bosetting og vekst i kommunen. Er kommunen ikke attraktiv for barnefamilier, blir det mindre tilflytting av nye og friske krefter, og det blir færre av kommunens ungdommer som velger å bli værende i distriktet eller flytte hjem etter endt utdanning.

For barnefamilier er det ikke attraktivt å måtte kjøre fra den ene ende av kommunen til den andre for å levere barn på skolen, særlig ikke hvis foreldrene i tillegg pendler til en jobb utenfor kommunen. Det er heller ikke attraktivt for barnefamilier å måtte la barna bruke timer på buss og båt til og fra skole. En lang reisevei til skole og en stor skole er ikke til barnas beste. Barna har bruk for nærhet og trygghet. Det har barna våre i dag med de nåværende skolene, men det vil de ikke ha i framtiden med skolestrukturen foreslått av administrasjonen.

Kommunens politikere må tenke på framtiden, når de skal velge i skolestruktursaken. Fremtiden er barna og de unge i kommunen, og det er dem som politikerne skal satse på, slik at de kan vokse opp på en trygg og trivelig plass, hvor de har lyst til å bli værende eller komme tilbake til og bosette seg, når de vokser opp og selv får seg familie og jobb.

Vår oppfordring til kommunens politikere er å legge administrasjonens forslag til side og satse på framtiden. Vi vet at det er krevende, men selv om det er krevende, må vi tenke positivt og finne måter å bruke kommunens penger på en god og smart måte. Vi har selv i høringsprosessen gitt forslag til hvordan vi kan gjøre dette i Sannidal, og vi ser at foreldre på Helle, i Kragerø og på Levangsheia har gjort det samme. Dette viser at vi ikke bare har et stort engasjement for framtiden til våre skoler, men også for framtiden til vår kommune. Så kjære politikere, tenk på dette engasjementet, og bruk det!

Med vennlig hilsen

Jens Morsø
FAU-leder, Sannidal skole