Gå til sidens hovedinnhold

Innspill om framtida ønskes velkommen

SILJAN: Vil du være med å bestemme framtida i Siljan, har du sjansen nå. Kommuneplan er ute til offentlig ettersyn, og det åpnes for innspill.

Det opplyser Siljan kommune på sine nettsider.

Kommuneplanen skal gjelde for perioden 2022–34.

Overordna mål

En planstrategi for kommunene ble vedtatt i september 2020. Det heter: «Samfunnsdelen bør tegne et tydelig og overordnet mål om hva kommunen ønsker og bør inneholde tydelige prioriteringer og konkretisering av hvordan FNs bærekraftsmål følges opp».

Kommunen skriver videre:

«Arbeidet med samfunnsdelen vil derfor konsentrere seg om overordna mål og hvordan kommunen kan ivareta FNs bærekraftsmål.»

Anbefalingen er at kommuneplanen, med arealdel og samfunnsdel, gjennomgås og justeres.

Vekst i innbyggertall

Et utgangspunkt er at kommunene har 2347 innbyggere, de siste årene har det vært en negativ utvikling. Andelen over 80 år vil øke betydelig de neste årene.

På samme tid, beliggenheten til de andre kommunene i Grenland og vestfoldbyene byr på muligheter.

Kommunen skal også ha gode boområder med en attraktiv bymark.

I forslaget til offentlig ettersyn heter det:

Hovedutfordringer:

– vekst i innbyggertall

– levering av god kvalitet på tjenester med krav til spesialistkompetanse

Grunnlag:

– Siljan må være tilstrekkelig attraktivt som bosted

– fortsatt samarbeid med de andre grenlandskommunene, særlig på områder som krever spesialkompetanse og spesialutstyr.

– tydelig prioritering av satsingsområder

Merknadene må være i hus innen 19. mai.