Det sier konsernsjef i Telemark bilruter, Kenneth Lindquist.

Telemark bilruter, med datterselskap Telemark godslinjer, eier 50 prosent av Bø miljøstasjon. Den andre halvparten eies av Eiendomsdrift.

Nå har de inngått et partnerskap med Norsk Gjenvinning som er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester.

– Særegenhetene i selskapene er Telemark godslinjer som er gode på logistikk, Eiendomsdrift som er gode på innovative løsninger og Norsk Gjenvinning som er veldig gode på miljødeponier og behandling av avfall. Da ser man tre selskaper som jobber i ett hjul, noe som kan bli veldig bra, sier Lindquist.

Tettere samarbeid

Gjennom den langsiktige avtalen om partnerskap mellom Norsk Gjenvinning og Telemark renovasjon skal de videreutvikle og tilby gode og bærekraftige tjenester til kunder.

– Avtalen innebærer et tettere samarbeid, der Telemark Renovasjon blir Norsk Gjenvinning sin hovedsamarbeidspartner på gjenvinnings- og miljøtjenester i Midt, Vest og Øst-Telemark, skriver Telemark renovasjon på sin nettside.

Lindquist forteller at det har vært en prosess å få på plass avtalen.

– Begge parter har brukt tid på det. Gjennom samtaler med Norsk Gjenvinning om det var noe vi kunne gjøre annerledes i forhold til de utfordringene som ligger i det grønne skiftet ble det naturlig å inngå et partnerskap. For oss er det en strategisk viktig sak, og det er samkjøring på et bedre nivå. Vi har funnet en god plattform å jobbe på som vi begge parter er fornøyde med, sier han.

Nasjonalt og internasjonalt

Samarbeidet også vil bety mer aktivitet for Telemark gjenvinning og flere arbeidsplasser.

– Her inne vil det skapes mer aktivitet og det er klart at det vil bety flere arbeidsplasser på sjåførsiden, sier han.

Han mener at de gjennom partnerskapet kan finne mange synergier som reduserer utslipp og tomkjøring.

– Det handler om logistikk og transport – nasjonalt og kanskje også internasjonalt. Vi har mye oversjøtransport av konteinere som Norsk Gjenvinning bruker, forteller han.

– Gjøre mye bra

Bø miljøstasjon skal nå gjennomgå oppgraderinger.

– Vi kommer til å gjøre veldig mye bra og satse på miljø. Vi skal ha en «facelift» her som skal møte framtida, forteller han.

Oppgraderingen innebærer at de skal gjøre området mer effektivt, gjøre det visuelle bildet bra og å legge til rette for en god produksjon, blant annet.

– Nå driver vi og planlegger og ser på hvordan vi skal drifte området. Vi ser på forskjellige løsninger på hvordan vi skal ha inn- og utkjøring, oppstilling og hvordan vi skal gjøre hele produksjonen. Ikke minst skal vi prøve å gjøre en del aktive ting i området for å gjøre dette attraktivt for næringslivet, sier Lindquist.

Planene og tegningen for området kommer i løpet av januar, og Lindquist forteller at de vil gå i gang så fort snøen og telen forsvinner.

– Når man går inn porten her skal man tenke «yes, dette var bra», og få lyst til å komme tilbake. Det er viktig å ha det ryddig, enkelt og oversiktlig. Det skal være innovativt og riktig, og vi snakker om noen hundre tusen, kanskje en million i investering, men når vi bikker over på nyåret har vi et bedre bilde av det, sier han.

Selvbetjent

Bø miljøstasjon er ifølge Lindquist det eneste avfallsanlegget i landet som er selvbetjent.

– Vi ønsker også å utvikle det selvbetjente tilbudet og lage moderne løsninger med app. Det behøver ikke sitte noen i porten som passer på at man kommer ut og inn. Det også er en viktig bit i dette. Digitalisering er et viktig stikkord, ikke bare det grønne skiftet, men også tilgjengelighet. Det er ikke sånn at man alltid må lever avfallet sitt mellom åtte om morgenen og klokka tre på ettermiddagen. Med selvbetjente miljøstasjoner har man muligheter også utover det, og det er en viktig bit å utvikle det, sier han.