Lanseringen av "Portal for miljø og helse i Grenland" ble gjennomført på Clarion Collection Hotel i Bryggeparken.

Hele seks ordførere var på plass - fra Skien, Porsgrunn, Bamble, Siljan, Drangedal og Kragerø - også flere fra helsebransjen var til stede foruten prosjektansvarlige.

Skal bli klima-negativ

- Vi skal bli verdens første klima-negative region, dette prosjektet vil bidra til det og starte en prosess, mente Hallgeir Kjeldal, ordfører i Bamble.

- Historisk er dette svært interessant, vi kan ikke være best på alt, men vi kan være best på noe, uttalte Robin Kåss, ordfører i Porsgrunn.

Tungt rykte

Ordfører i Skien, Hedda Foss Five, vektla at vår region har hatt et tungt miljørykte, men at portalen var et skritt i riktig retning.

Kjell Sølverød, ordfører i Siljan, la vekt på det gode samarbeidet i distriktet, blant annet mellom universitet og kommuner. Han var av den oppfatning at portalen ville gi innsikt i de aktuelle temaer.

Da ordførerne hadde sagt sitt, ble det informasjon om miljøpåvirkning på helsa hos voksne i Telemark. Dette stod Anne Kristin M. Fell for, overlege og spesialist i arbeidsmedisin.

Deretter ble det en nærmere presentasjon av prosjektet ved dens leder.

Samarbeid

"Portal for miljø og helse i Grenland" beskrives som et samarbeidsprosjekt mellom de nevnte kommunene og Kompetansesenter for miljø og helse.

Denne portalen "skal gi oversikt over klima, miljø, helse og folkehelsesituasjonen hos befolkningen. Portalen skal formidle kunnskap om miljø og helse til kommune, fylke og befolkningen i regionen".