Oppdatert: Etter det TA erfarer skal også skolene i Skien nå ha innført rødt nivå.

Det ble tidligere i dag ble det meldt at alle skolene i Porsgrunn er nå berørt av koronasmitte. 770 elever sitter i karantene og ventekarantene. I tillegg til dette er cirka 130 ansatte i karantene og ventekarantene.

- Dette har store konsekvenser for elevenes undervisningssituasjon og for pårørendes jobbsituasjon. Kommuneoverlegen har i samråd med kommunalsjef for oppvekst, og etter råd fra FHI, derfor besluttet å innføre rødt nivå i alle Porsgrunns skoler, melder kommunen.

FHI understreker at dette har vist seg å være et godt smittereduserende tiltak i andre kommuner. Det gir også økt forutsigbarhet for elever og ansatte. Beslutningen gjelder foreløpig fra 10. mai og med en ukes varighet. Utviklingen i smitte de kommende dagene vil avgjøre om det må forlenges.